Ga verder naar de inhoud

Scholen en leerkrachten

Bij De Aanstokerij vind je speelse alternatieven om leerlingen en leerkrachten spontaan en met plezier in beweging te brengen.

Spel in de klas

Spel als vormingsmiddel heeft op school zeker zijn plaats, naast de klassieke vormen van educatie. Meer nog, door zijn ervaringsgerichtheid heeft het een hoog motiverend en sensibiliserend karakter. Samen spelen, sterke ervaringen bieden en in gesprek gaan, het maakt van spel een uitstekende methode voor het ontwikkelen van attitudes.

Maar spel is even waardevol bij het trainen van vaardigheden of het verwerven van kennis. Het is een uitstekende methode om maatschappelijke thema’s aan te brengen bij je leerlingen en te werken aan persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling!

Je leerlingen anders laten kijken naar maatschappelijke thema's

Een speelse aanpak van thema's als diversiteit, kansarmoede en sociale onrechtvaardigheid, duurzaamheid, mentaal welzijn ... kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van taboes, in het oefenen van sociale vaardigheden, in het verlagen van drempels om het gesprek met elkaar aan te gaan en om op een gefundeerde manier je mening te vormen.

Daarnaast leent spel er zich perfect toe om vaardigheden als creatief denken, kritisch zijn, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken.

Redenen genoeg om al spelend te werken rond de eindtermen!

Spelen kopen, gratis downloaden of spelen met begeleiding

In onze webshop vind je spelen voor je leerlingen die je zelf kan kopen en faciliteren, die je gratis kan downloaden of die je kan spelen met begeleiding.

Bij een begeleiding komt een speltrainer het spel ter plaatse met jullie spelen. Nadien volgt een nabespreking waarbij de leerlingen terugblikken op wat er zich heeft afgespeeld en wordt de link tussen het spel en de realiteit gelegd. De spelers leren van elkaar en komen samen tot nieuwe inzichten of acties.

Nascholingen voor leerkrachten

  • Wil je de teamspirit in jouw lerarenteam aanscherpen?
  • Ben je op zoek naar speelse, dynamische methoden om de samenwerking in jouw team te bevorderen?
  • Wil je peilen naar de noden en behoeften van je medewerkers?
  • ...

Dan ben je bij De Aanstokerij aan het goede adres!

Leerkrachten(teams), directies en andere onderwijsprofessionals kunnen ons niet alleen inschakelen voor een teambuilding, maar ook voor nascholingen, themadagen, begeleidingstrajecten of pedagogische studiedag om met hun team dieper in te gaan op een bepaald thema: (verbindende) communicatie, inspraak, overleg, werkplezier, feedback geven ...

Onze speltrainers nemen je medewerkers graag op sleeptouw om hun vormingsnoden op een actieve, ervaringsgerichte en plezante manier aan te pakken. Nadien kan je samen in groep met de verworven inzichten verder aan de slag.

Tip: We organiseren jaarlijks ook enkele vormingen waarvoor je je individueel kan inschrijven. Hou daarom zeker onze kalender in het oog!

Naast vaste vormingen, bieden we ook maatwerk aan.

Mail ons je vraag en we bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn!

Ons vormingsaanbod voor onderwijspersoneel

Van teambuildings, nascholingen, themadagen, studiedagen, begeleidingstrajecten tot (online) vormingen. Ontdek ons aanbod voor onderwijspersoneel.

Laat je inspireren door onze publicaties over spel en leren

Is spel een vaste constante in je lessen? Dat kunnen we alleen maar toejuichen! We ondersteunen je graag in het gebruik ervan. Dat doen we door onze expertise o.a. aan te bieden via publicaties over spel en leren.

Onze publicaties zijn korte, krachtige, stapsgewijze handleidingen om je 'DIY-gewijs' te smijten op een aspect van spel. Multi-inzetbaar: elke reden is een goede reden om spel te gebruiken!

Je kan de publicaties gratis downloaden in onze webshop. Haal uit onze aanpak tips, do's & don'ts ... dat wat je zelf nuttig, interessant en uitdagend vindt.

Tip: wij bieden ook vormingen aan rond deze thema’s waarbij de deelnemers zelf ervaren, en dat is niet te evenaren!

Een spel op maat ontwikkelen?

Speel in op actuele noden en thema's die op dit moment leven en laat een spel op maat ontwikkelen. Jaarlijks creëert ons team van spelontwikkelaars en vormgevers 20 tot 25 nieuwe spelen, zo ook voor hogescholen en universiteiten als KU Leuven, Universiteit Gent, UCLL, Karel de Grote Hogeschool Antwerpen ...

Het hoeft niet altijd een groots opgezet spel te zijn. Ook snelle en korte methodieken hebben baat bij een speelse aanpak. Het kan helpen bij het verlagen van drempels om het gesprek met elkaar aan te gaan, het oefenen van sociale vaardigheden, het samen beleven van sterke ervaringen ... Voorbeelden van dergelijke 'light' spelformats vind je in dit artikel.

Inzichten en nieuws voor Scholen en leerkrachten

Wereldburgerschap

De Aanstokerij voor een appel en een ei

10 mei 2024

Weet je wat nóg leuker is dan een speelse begeleiding van De Aanstokerij? Een speelse begeleiding waarvan de kosten door iemand anders gedekt wordt. Tal van organisaties en instanties geloven net als wij in de kracht van spel en maken het mogelijk om bepaalde spelen aan verlaagde prijs, of zelfs helemaal gratis, te spelen!

Mediawijsheid

Stad Mechelen wapent jongeren via spel tegen online negativiteit

8 mei 2024

Jongeren brengen heel wat tijd door op het internet. Zo komen ze ook heel wat minder leuke berichten tegen, maar het is niet eenvoudig te weten hoe ze daarop kunnen reageren. Daarom werd er binnen het project DOPREV van Stad Mechelen gezocht naar een tool om het thema bij jongeren tussen 10 en 14 bespreekbaar te maken; die tool werd (Dis)Like?.

Wereldburgerschap

Samen naar een herdruk van 'Got your back'!

2 mei 2024

Vorig jaar ontwikkelde De Aanstokerij samen met Stad Leuven 'Got your back', een spel waarin spelers ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden en hoe ze als omstander kunnen ingrijpen. Voor de herdruk van dit spel organiseren we een intekenactie, zodat je nu al een of meerdere exemplaren kan verzekeren om te verdelen onder scholen, sportclubs, bibliotheken ...