Ga verder naar de inhoud

Al spelend vaardigheden voor het leven ontwikkelen

20.05.2021

Een aandachtig oog heeft het misschien al opgemerkt, al scrollend door ons aanbod op de webshop, de icoontjes van de '21st century skills' of 'life skills'. Met de icoontjes verwijzen we naar de specifieke life skills waaraan gewerkt wordt in de spelen in ons aanbod.

We leven namelijk in een informatiemaatschappij waarbij een enorme hoeveelheid aan informatie en kennis continu en bijna overal beschikbaar is. Dit vereist dat we bepaalde competenties ontwikkelen om volwaardig te kunnen deelnemen aan deze maatschappij.

Het gaat om skills als creatief zijn, kritisch zijn, problemen aanpakken, keuzes maken, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. Stuk voor stuk cruciale vaardigheden om weerbaar te zijn, actief deel te nemen aan de samenleving en onze kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De 7 life skills

Spel leent er zich perfect toe om deze life skills in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de volgende 7 life skills:

  1. Aandacht voor wat er gebeurt in de samenleving
  2. Actieve werkhouding: zelfstandig kunnen werken (onafhankelijk van derden), verantwoordelijkheid opnemen, flexibel zijn en initiatief nemen
  3. Communicatie & overleg: het creëren van gemeenschappelijke betekenis; op een goede en duidelijke manier met de andere spelers kunnen communiceren en overleggen
  4. Creatief & probleemoplossend denken: het inzetten van een breed scala aan technieken voor het creëren van ideeën; open reageren op nieuwe en diverse perspectieven om tot een goede oplossing te komen
  5. Kritisch denken: kunnen analyseren, evalueren, conclusies trekken, reflecteren en zelfreguleren
  6. Openstaan voor andere ideeën en meningen: het kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden; de mogelijkheid om op andere manieren te werk te gaan en 'out-of-the-box’ te denken
  7. Samenwerken: het samen managen van het spel en de respectvolle omgang met de andere spelers

Scroll je nu door ons aanbod, dan weet je in een oogopslag aan welke competenties gewerkt wordt in de spelen!

Al spelend vaardigheden voor het leven ontwikkelen

Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met studenten van UCLL Graduaatsopleiding Welzijn een nieuw spel waarin de spelers uitgedaagd worden om hun life skills te ontdekken en te trainen: 'Skills for Life'.

Spelomschrijving

In 'Skills for Life' ervaren de spelers, jongeren van 14 tot 18 jaar, het belang van life skills en reflecteren ze over hoe ze deze life skills binnen hun eigen leefwereld kunnen inzetten.

Het opzet van het spel is de organisatie van een groot feest. Daarvoor moeten de spelers verschillende attributen verzamelen zoals een lichtinstallatie, zaklampen voor de security, een koptelefoon voor de DJ … Zonder deze voorwerpen kan het feest niet doorgaan.

Elke speler selecteert voor aanvang van het spel 6 voorwerpen die volgens hem/haar onmisbaar zijn voor het feest. Om de voorwerpen te verzamelen, moeten de spelers als groep verschillende uitdagingen trotseren. Als ze de uitdagingen tot een goed einde brengen en daarnaast ook kunnen benoemen welke life skills ze gebruikten om dit te doen, verdienen ze een voorwerp.

De spelers spelen als groep, maar toch kan één van hen het spel winnen! De speler van wie de voorwerpen als eerste allemaal verzameld werden ('Bingo!'), wint het spel! Krijgt de groep alle voorwerpen samen?

Wil je 'Skills for Life' spelen met jouw groep?

Dan komt één van onze speltrainers bij jou ter plaatse om het spel en de nabespreking in goede banen te leiden, waarbij je groep dieper ingaat op het thema en de inzichten opgedaan tijdens het spel.


Meer over Communicatie & Feedback of Samenwerking & Teambuilding

Social skills

Meer spelen, minder pesten!

25 januari 2023

Van 10 tot 18 februari is het de Vlaamse Week tegen Pesten en zetten ook wij helemaal in op verbondenheid om pesten tegen te gaan. Pesten voorkomen hoeft geen saaie bedoening te zijn waarin iemand gewoon uitlegt dat pesten echt niet oké is. Pak je het op een leuke en interactieve manier aan, dan krijg je iedereen mee in je verhaal.

Samenwerking & Teambuilding

Een sterk en divers team met TEAMinclusie(f)

5 januari 2023

Steeds meer organisaties streven naar inclusief samenwerken. Daarom werkte De Aanstokerij mee met de Karel de Grote Hogeschool aan hun ESF-project en ontwikkelden we 22 activiteiten om te bouwen aan een sterke en diverse ploeg met 'TEAMinclusie(f)'.

Samenwerking & Teambuilding

Speelse versterking voor je jeugdwerking

29 november 2022

Het eindejaar is in zicht, een nieuw jaar vol speelplezier ligt op de loer! Heeft je jeugdwerking nog een paar gaatjes in de agenda? Wat een gelukkig toeval, zeg! Tussen deze speltips vind je vast en zeker een leuke groepsactiviteit waarmee je niet alleen een goede samenwerking in de groep stimuleert, maar ook maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt.