Ga verder naar de inhoud

Al spelend vaardigheden voor het leven ontwikkelen

07.07.2023

Een aandachtig oog heeft het misschien al opgemerkt, al scrollend door ons aanbod op de webshop, de icoontjes van de '21st century skills' of 'life skills'. Met de icoontjes verwijzen we naar de specifieke life skills waaraan gewerkt wordt in de spelen in ons aanbod.

We leven namelijk in een informatiemaatschappij waarbij een enorme hoeveelheid aan informatie en kennis continu en bijna overal beschikbaar is. Dit vereist dat we bepaalde competenties ontwikkelen om volwaardig te kunnen deelnemen aan deze maatschappij.

Het gaat om skills als creatief zijn, kritisch zijn, problemen aanpakken, keuzes maken, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. Stuk voor stuk cruciale vaardigheden om weerbaar te zijn, actief deel te nemen aan de samenleving en onze kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De 7 life skills

Spel leent er zich perfect toe om deze life skills in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de volgende 7 life skills:

  1. Aandacht voor wat er gebeurt in de samenleving
  2. Actieve werkhouding: zelfstandig kunnen werken (onafhankelijk van derden), verantwoordelijkheid opnemen, flexibel zijn en initiatief nemen
  3. Communicatie & overleg: het creëren van gemeenschappelijke betekenis; op een goede en duidelijke manier met de andere spelers kunnen communiceren en overleggen
  4. Creatief & probleemoplossend denken: het inzetten van een breed scala aan technieken voor het creëren van ideeën; open reageren op nieuwe en diverse perspectieven om tot een goede oplossing te komen
  5. Kritisch denken: kunnen analyseren, evalueren, conclusies trekken, reflecteren en zelfreguleren
  6. Openstaan voor andere ideeën en meningen: het kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden; de mogelijkheid om op andere manieren te werk te gaan en 'out-of-the-box’ te denken
  7. Samenwerken: het samen managen van het spel en de respectvolle omgang met de andere spelers

Scroll je nu door ons aanbod, dan weet je in een oogopslag aan welke competenties gewerkt wordt in de spelen!

Al spelend vaardigheden voor het leven ontwikkelen

Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met studenten van UCLL Graduaatsopleiding Welzijn een spel waarin de spelers uitgedaagd worden om hun life skills te ontdekken en te trainen: 'Skills for Life'.

In 'Skills for Life' ervaren de spelers, jongeren van 14 tot 18 jaar, het belang van life skills en reflecteren ze over hoe ze deze life skills binnen hun eigen leefwereld kunnen inzetten.

Spelomschrijving

Het opzet van het spel is de organisatie van een groot feest. Daarvoor moeten de spelers verschillende attributen verzamelen zoals een lichtinstallatie, zaklampen voor de security, een koptelefoon voor de DJ … Zonder deze voorwerpen kan het feest niet doorgaan.

Elke speler selecteert voor aanvang van het spel 6 voorwerpen die volgens hem/haar onmisbaar zijn voor het feest. Om de voorwerpen te verzamelen, moeten de spelers als groep verschillende uitdagingen trotseren. Als ze de uitdagingen tot een goed einde brengen en daarnaast ook kunnen benoemen welke life skills ze gebruikten om dit te doen, verdienen ze een voorwerp.

De spelers spelen als groep, maar toch kan één van hen het spel winnen! De speler van wie de voorwerpen als eerste allemaal verzameld werden ('Bingo!'), wint het spel! Krijgt de groep alle voorwerpen samen?

Wil je 'Skills for Life' spelen met jouw groep?

Dan komt één van onze speltrainers bij jou ter plaatse om het spel en de nabespreking in goede banen te leiden, waarbij je groep dieper ingaat op het thema en de inzichten opgedaan tijdens het spel.


Meer over Opvoeding & Ontwikkeling of Samenwerking & Teambuilding of Social skills of Communicatie & Feedback

Talenten & Competenties

Focus op talent binnen je lokaal bestuur

7 mei 2024

Een team met ruimte voor ieders unieke talenten gaat met plezier werken! Lokale besturen krijgen daarbij een duwtje in de rug via het vormingsfonds ‘Focus op Talent’ van Diverscity. De ideale manier om eens (voordeliger) te proeven van een vorming van De Aanstokerij!

Wereldburgerschap

Samen naar een herdruk van 'Got your back'!

2 mei 2024

Vorig jaar ontwikkelde De Aanstokerij samen met Stad Leuven 'Got your back', een spel waarin spelers ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden en hoe ze als omstander kunnen ingrijpen. Voor de herdruk van dit spel organiseren we een intekenactie, zodat je nu al een of meerdere exemplaren kan verzekeren om te verdelen onder scholen, sportclubs, bibliotheken ...

Samenwerking & Teambuilding

Zet de zomer teambuildend in

24 april 2024

Als je heel stil bent en héél goed luistert, hoor je het misschien al... De zomer die je roept!

Hoog tijd dus al een gezellig uitbol-momentje met je collega's in te plannen. En is er iets leuker dan samen spelen?