Ga verder naar de inhoud

Wereldburgerschap

Al spelende ontwikkelen de spelers zich tot actieve wereldburgers, betrokken bij de wereld, dichtbij en veraf.

Verbindend communiceren

Verbindend communiceren gaat o.a. over het leren omgaan met je gevoelens en het begrijpen van de behoeften die achter deze gevoelens…

Mentaal welzijn

Via spel kan je een omgeving creëren waarin spelers vrijheid en veiligheid ondervinden. Daarnaast is het een natuurlijke motivator. Om een…

Samenwerking & Teambuilding

Spel leent zich er perfect toe om in te zetten op de groepssfeer en de samenwerking en communicatie in je groep te stimuleren.