Ga verder naar de inhoud

Maatschappelijke en economische vorming via spel

16.06.2021

Vanaf volgend schooljaar wordt de tweede graad van het secundair onderwijs in het Katholiek Onderwijs hervormd en doet het overkoepelend vak 'Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming' (MEAV) haar intrede.

Wij doen je graag enkele voorstellen hoe je de maatschappelijke en economische vorming kan invullen via spel.

Een speelse aanpak van thema's als diversiteit, kansarmoede en sociale onrechtvaardigheid kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van taboes, in het oefenen van sociale vaardigheden, in het verlagen van drempels om het gesprek met elkaar aan te gaan en om op een gefundeerde manier je mening te vormen. Samen spelen, sterke ervaringen bieden en in gesprek gaan, het maakt van spel een uitstekende methode voor het ontwikkelen van attitudes.

Daarnaast leent spel er zich perfect toe om vaardigheden als creatief denken, kritisch zijn, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken.

Redenen genoeg om al spelend te werken rond de nieuwe eindtermen! Bekijk hier onze tips.

Samenleven en samenwerken in diversiteit

Kwinkslag: Simulatiespel waarbij de spelers ervaren wat het betekent om in contact te komen met andere regels en gewoonten.

Rafa Rafa: Simulatiespel rond diversiteit. Het laat de spelers ervaren hoe cultuurverschillen iemands gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen cultuur meespeelt bij de beoordeling van andere culturen. Het spel opent perspectieven voor een beter begrip.

Van hier naar daar: Mensen met verschillende (taal)achtergronden samenbrengen en wederzijds respect stimuleren.

Coolturen!: Via actieve groepsspelen verwerven je leerlingen inzichten in verschillende culturen en leren ze omgaan met verschillen, diversiteit, vooroordelen, discriminatie, racisme ...

Seksuele en relationele integriteit

SoWhat?! The Gayme: Speelse gespreksvorm om gender en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.

Soulmate: Soulmate is een ontdekkingsreis, een ontmoeting met jezelf en je medespelers. Je ontdekt bij elkaar toffe dingen, maar ook spanningen en problemen. Het leert je de moed op te brengen om je te tonen zoals je bent, met de zekerheid op respons.

Better safe than soa: Klasspel om jongeren op een leuke en interactieve manier te laten bijleren over veilig vrijen en soa's. Het spel focust op de beleving van veiligheid bij seksualiteit, praten over veilig vrijen en verantwoordelijk condoomgebruik.

Sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid

Weg uit dat web: De leerlingen maken kennis met de verschillende domeinen van het armoedeweb. Zo krijgen ze zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan.

Macht breekt wet: Workshop waarbij de spelers ervaren welke enorme kloof er is tussen arm en rijk en hoe je je in die positie van rijk en arm voelt. Daaruit volgt het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Groepsidentiteit

Samenwerkingsspelen: Als echte teamplayers gaan de leerlingen de speelse en actieve uitdagingen aan. Een ervaringsgerichte teambuilding voor een vlottere samenwerking in de klas, maar bovenal een betere groepssfeer!

Samenwerkingsspelen PLUS: Zeer toegankelijke samenwerkingsspelen. Geschikt voor iedereen die elkaar beter wil leren kennen. Vanaf 8 jaar, met of zonder beperking ...

Sierra Oscar Lima: Actief spel over groepsdynamica. Het laat de spelers het belang van solidariteit, communicatie, feedback en samenwerking ervaren.

Invloed van de markt en van overheidsbeslissingen op de prijsvorming van courante consumptiegoederen

Klant is Koning: Laat de spelers stilstaan bij hun consumptiegedrag en de impact ervan op ecologisch en sociaal vlak. Want iedereen consumeert. Maar de manier waarop je dat doet, heb je zelf in de hand en kan een wereld van verschil maken.

Papier hier, schaar daar: Simulatiespel over wereldhandel. De spelers krijgen inzicht in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen en industrielanden zonder grondstoffen.

Budget Aan-Zet: Inleefspel voor jongeren vanaf 14 jaar over omgaan met geld.

Bananenspel: Inleefspel over wereldhandel en de economische kringloop dat het mechanisme van vraag en aanbod tussen derde wereldlanden en industrielanden verduidelijkt.

De duurzaamste klas: Workshop in de klas voor leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs waarbij ze ontdekken welke impact hun keuzes hebben op klimaat en milieu en welke duurzame keuzes ze kunnen maken.

Contact

Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op 016 22 25 17 en we helpen je graag verder.


Meer over Diversiteit of Economie en Financiën of Mentaal welzijn of Samenwerking & Teambuilding

Economie en Financiën

'Liv€ Your Lif€': een fun-ancieel ervaringsspel

3 februari 2023

Om jongeren financiële geletterdheid bij te brengen, waren het departement bedrijf en organisatie en de lerarenopleiding aan HOGent op zoek naar een actieve en leerzame methodiek. Ze kwamen bij De Aanstokerij aankloppen voor een spelconcept, en we gingen aan de slag. Het resultaat is ‘Liv€ your lif€’, een educatief spel om financiële beslissingen te ervaren.

Gezondheid

Speelse klasgesprekken over alcohol met 'Nognito'

31 januari 2023

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vroeg De Aanstokerij om speelse gespreksmethodieken te ontwikkelen voor leerlingen in de derde graad basis- en de eerste graad secundair onderwijs. Het resultaat is 'Nognito', een verzamelbundel gespreksmethodieken met een digitaal luik dat leerlingen stimuleert na te denken over hun alcoholconsumptie.

Social skills

Meer spelen, minder pesten!

25 januari 2023

Van 10 tot 18 februari is het de Vlaamse Week tegen Pesten en zetten ook wij helemaal in op verbondenheid om pesten tegen te gaan. Pesten voorkomen hoeft geen saaie bedoening te zijn waarin iemand gewoon uitlegt dat pesten echt niet oké is. Pak je het op een leuke en interactieve manier aan, dan krijg je iedereen mee in je verhaal.