Ga verder naar de inhoud

Maatschappelijke en economische vorming via spel

16.06.2021

Vanaf volgend schooljaar wordt de tweede graad van het secundair onderwijs in het Katholiek Onderwijs hervormd en doet het overkoepelend vak 'Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming' (MEAV) haar intrede.

Wij doen je graag enkele voorstellen hoe je de maatschappelijke en economische vorming kan invullen via spel.

Een speelse aanpak van thema's als diversiteit, kansarmoede en sociale onrechtvaardigheid kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van taboes, in het oefenen van sociale vaardigheden, in het verlagen van drempels om het gesprek met elkaar aan te gaan en om op een gefundeerde manier je mening te vormen. Samen spelen, sterke ervaringen bieden en in gesprek gaan, het maakt van spel een uitstekende methode voor het ontwikkelen van attitudes.

Daarnaast leent spel er zich perfect toe om vaardigheden als creatief denken, kritisch zijn, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken.

Redenen genoeg om al spelend te werken rond de nieuwe eindtermen! Bekijk hier onze tips.

Samenleven en samenwerken in diversiteit

Kwinkslag: Simulatiespel waarbij de spelers ervaren wat het betekent om in contact te komen met andere regels en gewoonten.

Rafa Rafa: Simulatiespel rond diversiteit. Het laat de spelers ervaren hoe cultuurverschillen iemands gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen cultuur meespeelt bij de beoordeling van andere culturen. Het spel opent perspectieven voor een beter begrip.

Van hier naar daar: Mensen met verschillende (taal)achtergronden samenbrengen en wederzijds respect stimuleren.

Coolturen!: Via actieve groepsspelen verwerven je leerlingen inzichten in verschillende culturen en leren ze omgaan met verschillen, diversiteit, vooroordelen, discriminatie, racisme ...

Seksuele en relationele integriteit

SoWhat?! The Gayme: Speelse gespreksvorm om gender en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.

Soulmate: Soulmate is een ontdekkingsreis, een ontmoeting met jezelf en je medespelers. Je ontdekt bij elkaar toffe dingen, maar ook spanningen en problemen. Het leert je de moed op te brengen om je te tonen zoals je bent, met de zekerheid op respons.

Better safe than soa: Klasspel om jongeren op een leuke en interactieve manier te laten bijleren over veilig vrijen en soa's. Het spel focust op de beleving van veiligheid bij seksualiteit, praten over veilig vrijen en verantwoordelijk condoomgebruik.

Sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid

Weg uit dat web: De leerlingen maken kennis met de verschillende domeinen van het armoedeweb. Zo krijgen ze zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan.

Macht breekt wet: Workshop waarbij de spelers ervaren welke enorme kloof er is tussen arm en rijk en hoe je je in die positie van rijk en arm voelt. Daaruit volgt het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Groepsidentiteit

Samenwerkingsspelen: Als echte teamplayers gaan de leerlingen de speelse en actieve uitdagingen aan. Een ervaringsgerichte teambuilding voor een vlottere samenwerking in de klas, maar bovenal een betere groepssfeer!

Samenwerkingsspelen PLUS: Zeer toegankelijke samenwerkingsspelen. Geschikt voor iedereen die elkaar beter wil leren kennen. Vanaf 8 jaar, met of zonder beperking ...

Sierra Oscar Lima: Actief spel over groepsdynamica. Het laat de spelers het belang van solidariteit, communicatie, feedback en samenwerking ervaren.

Invloed van de markt en van overheidsbeslissingen op de prijsvorming van courante consumptiegoederen

Klant is Koning: Laat de spelers stilstaan bij hun consumptiegedrag en de impact ervan op ecologisch en sociaal vlak. Want iedereen consumeert. Maar de manier waarop je dat doet, heb je zelf in de hand en kan een wereld van verschil maken.

Papier hier, schaar daar: Simulatiespel over wereldhandel. De spelers krijgen inzicht in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen en industrielanden zonder grondstoffen.

Budget Aan-Zet: Inleefspel voor jongeren vanaf 14 jaar over omgaan met geld.

Bananenspel: Inleefspel over wereldhandel en de economische kringloop dat het mechanisme van vraag en aanbod tussen derde wereldlanden en industrielanden verduidelijkt.

De duurzaamste klas: Workshop in de klas voor leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs waarbij ze ontdekken welke impact hun keuzes hebben op klimaat en milieu en welke duurzame keuzes ze kunnen maken.

Contact

Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op 016 22 25 17 en we helpen je graag verder.


Meer over Diversiteit of Economie en Financiën of Mentaal welzijn of Samenwerking & Teambuilding

Mediawijsheid

Stad Mechelen wapent jongeren via spel tegen online negativiteit

8 mei 2024

Jongeren brengen heel wat tijd door op het internet. Zo komen ze ook heel wat minder leuke berichten tegen, maar het is niet eenvoudig te weten hoe ze daarop kunnen reageren. Daarom werd er binnen het project DOPREV van Stad Mechelen gezocht naar een tool om het thema bij jongeren tussen 10 en 14 bespreekbaar te maken; die tool werd (Dis)Like?.

Talenten & Competenties

Focus op talent binnen je lokaal bestuur

7 mei 2024

Een team met ruimte voor ieders unieke talenten gaat met plezier werken! Lokale besturen krijgen daarbij een duwtje in de rug via het vormingsfonds ‘Focus op Talent’ van Diverscity. De ideale manier om eens (voordeliger) te proeven van een vorming van De Aanstokerij!

Wereldburgerschap

Samen naar een herdruk van 'Got your back'!

2 mei 2024

Vorig jaar ontwikkelde De Aanstokerij samen met Stad Leuven 'Got your back', een spel waarin spelers ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden en hoe ze als omstander kunnen ingrijpen. Voor de herdruk van dit spel organiseren we een intekenactie, zodat je nu al een of meerdere exemplaren kan verzekeren om te verdelen onder scholen, sportclubs, bibliotheken ...