Ga verder naar de inhoud

Maatschappelijke en economische vorming via spel

16.06.2021

Vanaf volgend schooljaar wordt de tweede graad van het secundair onderwijs in het Katholiek Onderwijs hervormd en doet het overkoepelend vak 'Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming' (MEAV) haar intrede.

Wij doen je graag enkele voorstellen hoe je de maatschappelijke en economische vorming kan invullen via spel.

Een speelse aanpak van thema's als diversiteit, kansarmoede en sociale onrechtvaardigheid kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van taboes, in het oefenen van sociale vaardigheden, in het verlagen van drempels om het gesprek met elkaar aan te gaan en om op een gefundeerde manier je mening te vormen. Samen spelen, sterke ervaringen bieden en in gesprek gaan, het maakt van spel een uitstekende methode voor het ontwikkelen van attitudes.

Daarnaast leent spel er zich perfect toe om vaardigheden als creatief denken, kritisch zijn, zelfreflectie, openstaan voor andere ideeën en meningen enz. in alle veiligheid en vrijheid te gaan trainen en versterken.

Redenen genoeg om al spelend te werken rond de nieuwe eindtermen! Bekijk hier onze tips.

Samenleven en samenwerken in diversiteit

Kwinkslag: Simulatiespel waarbij de spelers ervaren wat het betekent om in contact te komen met andere regels en gewoonten.

Rafa Rafa: Simulatiespel rond diversiteit. Het laat de spelers ervaren hoe cultuurverschillen iemands gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen cultuur meespeelt bij de beoordeling van andere culturen. Het spel opent perspectieven voor een beter begrip.

Van hier naar daar: Mensen met verschillende (taal)achtergronden samenbrengen en wederzijds respect stimuleren.

Coolturen!: Via actieve groepsspelen verwerven je leerlingen inzichten in verschillende culturen en leren ze omgaan met verschillen, diversiteit, vooroordelen, discriminatie, racisme ...

Seksuele en relationele integriteit

SoWhat?! The Gayme: Speelse gespreksvorm om gender en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken.

Soulmate: Soulmate is een ontdekkingsreis, een ontmoeting met jezelf en je medespelers. Je ontdekt bij elkaar toffe dingen, maar ook spanningen en problemen. Het leert je de moed op te brengen om je te tonen zoals je bent, met de zekerheid op respons.

Better safe than soa: Klasspel om jongeren op een leuke en interactieve manier te laten bijleren over veilig vrijen en soa's. Het spel focust op de beleving van veiligheid bij seksualiteit, praten over veilig vrijen en verantwoordelijk condoomgebruik.

Sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid

Weg uit dat web: De leerlingen maken kennis met de verschillende domeinen van het armoedeweb. Zo krijgen ze zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan.

Macht breekt wet: Workshop waarbij de spelers ervaren welke enorme kloof er is tussen arm en rijk en hoe je je in die positie van rijk en arm voelt. Daaruit volgt het samen zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Groepsidentiteit

Samenwerkingsspelen: Als echte teamplayers gaan de leerlingen de speelse en actieve uitdagingen aan. Een ervaringsgerichte teambuilding voor een vlottere samenwerking in de klas, maar bovenal een betere groepssfeer!

Samenwerkingsspelen PLUS: Zeer toegankelijke samenwerkingsspelen. Geschikt voor iedereen die elkaar beter wil leren kennen. Vanaf 8 jaar, met of zonder beperking ...

Sierra Oscar Lima: Actief spel over groepsdynamica. Het laat de spelers het belang van solidariteit, communicatie, feedback en samenwerking ervaren.

Invloed van de markt en van overheidsbeslissingen op de prijsvorming van courante consumptiegoederen

Klant is Koning: Laat de spelers stilstaan bij hun consumptiegedrag en de impact ervan op ecologisch en sociaal vlak. Want iedereen consumeert. Maar de manier waarop je dat doet, heb je zelf in de hand en kan een wereld van verschil maken.

Papier hier, schaar daar: Simulatiespel over wereldhandel. De spelers krijgen inzicht in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen en industrielanden zonder grondstoffen.

Budget Aan-Zet: Inleefspel voor jongeren vanaf 14 jaar over omgaan met geld.

Bananenspel: Inleefspel over wereldhandel en de economische kringloop dat het mechanisme van vraag en aanbod tussen derde wereldlanden en industrielanden verduidelijkt.

De duurzaamste klas: Workshop in de klas voor leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs waarbij ze ontdekken welke impact hun keuzes hebben op klimaat en milieu en welke duurzame keuzes ze kunnen maken.

Contact

Zit je nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op 016 22 25 17 en we helpen je graag verder.


Meer over Diversiteit of Economie en Financiën of Mentaal welzijn of Samenwerking & Teambuilding

Mentaal welzijn

Bedank de leerkracht met een spel

7 juni 2023

Nog op zoek naar een leuke manier om de leerkracht van je kroost te bedanken voor het fijne schooljaar? Met een spel van De Aanstokerij zit je zeker goed en kan de leerkracht in kwestie volgend schooljaar lekker aan het spel met de nieuwe klas. Wij stelden een lijst samen van onze leukste klasspelen. Talloze lesuren speelplezier gegarandeerd!

Diversiteit

Onze visie op gezin: reisgezelschap op je levenspad

12 mei 2023

Op 15 mei is het Internationale Dag van het Gezin. De Aanstokerij heeft de afgelopen decennia een behoorlijk aanbod spelen voor en over gezinnen ontwikkeld. Dat betekent dat we natuurlijk ook al veel hebben moeten nadenken over het concept ‘gezin’. Voor de gelegenheid giet pedagogisch coördinator Fiona de blik van De Aanstokerij op 'gezin' in woorden.

Mentaal welzijn

Binnenkort: Ben je gek!?

9 mei 2023

Weet je wat pas te gek is? Het nieuwe spel over geestelijke gezondheid dat we binnenkort samen met Te Gek!? lanceren!

Jongeren zijn volop bezig met hun eigen identiteit en de wereld te ontdekken. Daarbij komen ze onvermijdelijk moeilijke situaties tegen waar ze elk op hun eigen manier mee omgaan. Soms botsen ze op minder helpende reacties. Hierover praten is moeilijk, maar met het rollenspel ‘Ben je gek!?’ dagen we jongeren uit om dat toch te doen.