Ga verder naar de inhoud

De Aanstokerij in de stemming

In 2024 vinden er in België heel wat verkiezingen plaats, want er worden Europese, federale, regionale én lokale verkiezingen georganiseerd. Het is intussen 5 jaar geleden dat we zijn gaan mogen stemmen én voor het eerst moeten ook 16-jarigen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Er komt dus heel wat verkiezingsinfo op ons af.

Spel is een ideale en laagdrempelige manier om je jongeren warm te maken voor de soms toch behoorlijk ingewikkelde wereld van politiek.

Maak je jongeren warm voor de verkiezingen

In 2024 mogen maar liefst 1 miljoen jongeren tussen 16 en 23 jaar voor het eerst naar de stembus. Samen vormen ze maar liefst 10% van de Belgische kiezers. Nu is 't aan hen!

Daarom lanceren we 'De Aanstokerij in de stemming', een campagne om zoveel mogelijk jongeren te informeren over de werking van onze democratie en het belang van hun stem.

Als leerkracht of jeugdwerker ben je een sleutelfiguur in het informeren van jongeren. Je kan de basisbeginselen van een democratie en het verkiezingsthema ter sprake brengen met onze ervaringsgerichte en actieve spelen.

Het wordt een spannend jaar vol nieuwe spelen waarbij we samen zoveel mogelijk jongeren in de stemming gaan brengen voor de verkiezingen in 2024!

Download het gratis spel 't Is aan u! om te stemmen

't Is aan u! om te stemmen is een educatief spel over verkiezingen en politiek.

Spelenderwijs ontdek je met je groep of klas hoe je een mening vormt, keuzes maakt en wat de kracht van je stem is.

Download, print en knip - je bent klaar om te spelen!
Je downloadt alle spelelementen in één handig pakket, klaar om geprint en geknipt te worden. Alle delen van het spel worden duidelijk uitgelegd, zodat je het spel zelf kan begeleiden.

Veel speelplezier!

Jongeren informeren over de verkiezingen en de kracht van hun stem via spel

Met deze spelen kan je op een laagdrempelige manier werken rond de verkiezingen, zodat de jongeren straks een geïnformeerde keuze kunnen maken:

't Is aan u! om te stemmen

't Is aan u! om te stemmen is een nieuwe samenwerking met De Ambrassade voor de eerste stemmers die in 2024 keuzes zullen moeten gaan maken. Ze zijn met bijna een miljoen, de eerste stemmers in 2024. Da’s meer dan ooit. Dus ja, hun stem kan een verschil maken. Meer dan ooit.

Daarom dit spel, zodat jongeren op een leuke en makkelijke manier kunnen ontdekken dat politiek in grote én kleine dingen zit, dat keuzes maken niet altijd makkelijk is maar wel noodzakelijk, dat hun mening evenveel waard is als die van een ander. In dit spel ontdekken ze wat democratie is en wat er met hun stem gebeurt.

In dit spel:

 • Ontdekken spelers thema's die invloed hebben op hun leefwereld;
 • Ervaren spelers het belang van hun stem voor, tijdens en na de verkiezingen;
 • Delen spelers hun meningen met anderen, en leven ze zich in in elkaars meningen;
 • Ervaren spelers het proces achter een gedragen besluitvorming en leren ze hoe ze een geldige stem kunnen uitbrengen.

Beste Burgemeester

Met het participatietraject 'Beste burgemeester ...' geef je 11- tot 12-jarigen de kans om hun stem te gebruiken en invloed uit te oefenen op het beleid in hun gemeente.

De naam van het project is tweeledig: zowel de aanspreking 'Beste burgemeester ...' als het compliment, aangezien de burgemeester die rekening houdt met de belangen van kinderen en jongeren de beste burgemeester is.

Tijdens 4 speelse sessies gaan de jonge tieners op ontdekking naar de gemeentelijke thema's waar zij van wakker liggen. Ze denken na hoe het gemeentebestuur deze pijnpunten kan aanpakken. Dit wordt de aanzet voor hun dossier waarin ze aanbevelingen doen aan de burgemeester en de gemeenteraad.

Scholen, jeugdbewegingen en gemeentediensten kunnen dit traject tegen een speciale prijs aanvragen: voor sessie 1, 2 en 4 betaal je €285. De 3de sessie is optioneel en organiseer je zelf, maar is een enorme meerwaarde voor het hele traject.

Overstemmen

Tijdens ‘Overstemmen’ kruipen spelers vanaf 16 jaar in de rol van volksvertegenwoordigers die willen dat hun partij zoveel mogelijk zetels haalt. Debatteren, onderhandelen en rekening houden met budgetten dus.

In dit spel:

 • oefenen spelers democratische attitudes;
 • geraken spelers vertrouwd met Vlaamse en federale overheden en instellingen;
 • leren spelers de gevolgen van verkiezingen kennen;
 • denken spelers samen na over oplossingen en hoe ze die beargumenteren.

G4, spel over de gemeente

In het simulatiespel ‘G4’ worden kinderen en jongeren van 10 tot 13 jaar in vier politieke partijen ingedeeld en ervaren ze hoe beslissingen tijdens gemeenteraden genomen worden om het gemeentebeleid te bepalen.

In dit spel:

 • wordt de politiek van de gemeente dichter bij jongeren gebracht;
 • krijgen spelers inzicht in de bevoegdheden en taken van de gemeente;
 • ervaren spelers het proces van besluitvorming op gemeentelijk vlak.

Gamechanger

In 'Gamechanger' komen 15 thema’s aan bod die moeilijke begrippen als politiek, inspraak en democratie tastbaar maken voor jongeren van de 3de graad secundair onderwijs. Ze leren probleemsituaties kennen en denken na hoe ze op de problemen kunnen reageren.

In dit spel:

 • verklein je de afstand tussen jongeren, politiek en besluitvorming, zeker voor minder taalvaardige jongeren;
 • denken spelers na over inspraak, politiek en actief burgerschap;
 • krijgen spelers inzicht in hoe ze hun leefwereld en omgeving op een positieve manier kunnen veranderen.

Plan B

Plan B’ is een simulatiespel waarin jongeren vanaf 14 jaar in groepen hun eigen droommaatschappij proberen te realiseren. Niet iedereen zit overal op dezelfde lijn, dus zal er gediscussieerd en onderhandeld worden.

Dit spel:

 • maakt de rol van politiek in een maatschappij duidelijk;
 • bevordert actief burgerschap;
 • legt interacties tussen en binnen groepen bloot;
 • stimuleert wederzijds begrip.

Een Queeste van Doen!

'Een Queeste van Doen!' is een speels actieplan op maat van jeugdraden dat van elk participatieproject een succes maakt.

Via dit spel:

 • bied je jeugdraden een houvast om zelf een succesvol participatietraject op poten te zetten waarbij samenwerking met het stads- of gemeentebestuur en een effectieve impact op het beleid centraal staan;
 • zorg je ervoor dat kinderen en jongeren hun noden, behoeften en ideeën kunnen uit over hun gemeente of stad.

Democratie op Dinsdag en Donderdag

Van 8 januari tot 20 mei 2024 staan de speltrainers van De Aanstokerij voor je klaar om je jongeren in de stemming te brengen rond de verkiezingen van 2024.

Zó klaar zelfs dat we elke dinsdag en donderdag wijden aan het spelen rond de verkiezingen!

Wil je zeker zijn van een plaatsje in onze kalender?

De voordelen van een speelse aanpak en externe begeleiding

Politiek is een behoorlijk ingewikkeld thema, zeker in een land met zoveel regeringen als België. Daarom kan het voor nieuwe stemmers moeilijk zijn om in te schatten hoe groot hun eigen bijdragen aan het democratisch proces zijn.

Door de verkiezingen via spel aan te pakken, kan je heel wat bereiken:

 • Op een creatieve manier de bevoegdheden van overheden ontdekken
 • Inzicht verwerven in het proces van besluitvorming
 • Ervaren welk verschil een stem kan maken
 • Democratische attitudes op een interactieve manier oefenen

Politiek is een gevoelig onderwerp dat best op een even gevoelige manier gebracht wordt. Onze speltrainers hebben over de jaren al heel wat ervaring opgedaan met spelen over politiek en weten waar ze het over hebben. Bovendien weten ze ook wat er speelt in de politieke actualiteit, dus kunnen ze inspelen op de politieke leefwereld en interesses van de jongeren.

Omdat het belangrijk is dat spelers de kans krijgen om hun mening te uiten tijdens onze spelen over politiek, nemen onze speltrainers zelf geen levensbeschouwelijke standpunten in. De speltrainers zullen de jongeren dus zeker niet sturen in een bepaalde richting of een keuze opdringen, wel zien ze erop toe dat de spelers op een respectvolle manier met elkaar in debat gaan.

Word onvatbaar voor vals nieuws

Tijdens de aanloop naar de verkiezingen verschijnt er op het internet altijd wat misleidende informatie over belangrijke verkiezingsthema's.

De gratis download 'True or False' is een interactieve werkvorm die jongeren vanaf 14 jaar (2e en 3e graad secundair onderwijs) een kritische blik op fake news helpt ontwikkelen.

Download het spel en je hebt een leuke les om je leerlingen te wapenen tegen des- en misinformatie.

Meer info?

Inhoudelijke vragen kan je doorspelen aan speltrainer Joost, voor praktische vragen kan je terecht bij planningsverantwoordelijke Ines. 

Joost Capiau

Speltrainer
'Enthousiaste speler'

Ines Leyn

Verantwoordelijke Administratie
'Bio-speler'

Inzichten en nieuws over De Aanstokerij in de stemming

De Aanstokerij in de stemming

Aanstekelijke kinderen wegen op het beleid in Oud-Heverlee

30 mei 2023
Een ongewoon beeld op de gemeenteraad van Oud-Heverlee dinsdagavond 30 mei. Kinderen van de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert stelden aan…
De Aanstokerij in de stemming

't Is aan u!

22 mei 2023

In 2024 mogen maar liefst 1 miljoen jongeren voor het eerst gaan stemmen. Nu is 't aan hen!

Onlangs lanceerden we samen met De Ambrassade en heel wat andere organisaties't Is aan u!, een groot project waarmee jongeren hun stempel kunnen drukken op de verkiezingen van 2024.

Wil je zelf aan de slag met 'first voters'? Ontdek hier welke speelse tools we voor jou in petto hebben!

Wereldburgerschap

Pilootproject rond beleidsparticipatie met 11- tot 12-jarigen

15 maart 2023

In dit traject krijgen kinderen uit jouw gemeente of stad de kans om op een speelse manier hun stem te geven, te gebruiken en mee na te denken over hun stad of gemeente. Het traject bestaat uit 3 sessies van 2 uur met telkens ongeveer 10 deelnemers. Schrijf je je in vóór 30 maart, dan maak je kans op een gratis traject.