Ga verder naar de inhoud

De Aanstokerij in de stemming

In 2024 vinden er in België heel wat verkiezingen plaats, want er worden Europese, federale, regionale én lokale verkiezingen georganiseerd. Het is intussen 4 jaar geleden dat we zijn gaan mogen stemmen én voor het eerst mogen ook 16-jarigen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Er komt dus heel wat verkiezingsinfo op ons af.

Spel is een ideale en laagdrempelige manier om je leerlingen warm te maken voor de soms toch behoorlijk ingewikkelde wereld van politiek.

Maak je leerlingen warm voor de verkiezingen

In 2024 mogen maar liefst 1 miljoen jongeren voor het eerst gaan stemmen. Nu is 't aan hen!

Daarom lanceren we 'De Aanstokerij in de stemming', een campagne om zoveel mogelijk jongeren te informeren over de werking van onze democratie en het belang van hun stem.

Als leerkracht ben je een sleutelfiguur in het informeren van jongeren. Je kan de basisbeginselen van een democratie en het verkiezingsthema ter sprake brengen in je lessen met onze ervaringsgerichte en actieve spelen.

Het wordt een spannend jaar vol nieuwe spelen waarbij we samen zoveel mogelijk jongeren in de stemming gaan brengen!

Democratie op Dinsdag en Donderdag in je klas

Van 8 januari tot 20 mei 2024 staan de speltrainers van De Aanstokerij voor je klaar om je leerlingen in de stemming te brengen rond de verkiezingen van 2024.

Zó klaar zelfs dat we elke dinsdag en donderdag wijden aan het spelen rond de verkiezingen!

Wil je zeker zijn van een plaatsje in onze kalender?

De voordelen van een speelse aanpak en externe begeleiding

Politiek is een behoorlijk ingewikkeld thema, zeker in een land met zoveel regeringen als België. Daarom kan het voor nieuwe stemmers moeilijk zijn om in te schatten hoe groot hun eigen bijdragen aan het democratisch proces zijn.

Door de verkiezingen via spel aan te pakken, kan je heel wat bereiken:

 • Op een creatieve manier de bevoegdheden van overheden ontdekken
 • Inzicht verwerven in het proces van besluitvorming
 • Ervaren welk verschil een stem kan maken
 • Democratische attitudes op een interactieve manier oefenen

Politiek is een gevoelig onderwerp dat best op een even gevoelige manier gebracht wordt. Onze speltrainers hebben over de jaren al heel wat ervaring opgedaan met spelen over politiek en weten waar ze het over hebben. Bovendien weten ze ook wat er speelt in de politieke actualiteit, dus kunnen ze inspelen op de politieke leefwereld en interesses van de jongeren.

Omdat het belangrijk is dat spelers de kans krijgen om hun mening te uiten tijdens onze spelen over politiek, nemen onze speltrainers zelf geen levensbeschouwelijke standpunten in. Wel zien ze erop toe dat spelers op een respectvolle manier met elkaar in debat gaan.

Ons verkiezingsaanbod

Overstemmen

Tijdens ‘Overstemmen’ kruipen spelers vanaf 16 jaar in de rol van volksvertegenwoordigers die willen dat hun partij zoveel mogelijk zetels haalt. Debatteren, onderhandelen en rekening houden met budgetten dus.

In dit spel:

 • oefenen spelers democratische attitudes;
 • geraken spelers vertrouwd met Vlaamse en federale overheden en instellingen;
 • leren spelers de gevolgen van verkiezingen kennen;
 • denken spelers samen na over oplossingen en hoe ze die beargumenteren.

G4, spel over de gemeente

In het simulatiespel ‘G4’ worden kinderen en jongeren van 10 tot 13 jaar in vier politieke partijen ingedeeld en ervaren ze hoe beslissingen tijdens gemeenteraden genomen worden om het gemeentebeleid te bepalen.

In dit spel:

 • wordt de politiek van de gemeente dichter bij jongeren gebracht;
 • krijgen spelers inzicht in de bevoegdheden en taken van de gemeente;
 • ervaren spelers het proces van besluitvorming op gemeentelijk vlak.

Gamechanger

In 'Gamechanger' komen 15 thema’s aan bod die moeilijke begrippen als politiek, inspraak en democratie tastbaar maken voor jongeren van de 3de graad secundair onderwijs. Ze leren probleemsituaties kennen en denken na hoe ze op de problemen kunnen reageren.

In dit spel:

 • verklein je de afstand tussen jongeren, politiek en besluitvorming, zeker voor minder taalvaardige jongeren;
 • denken spelers na over inspraak, politiek en actief burgerschap;
 • krijgen spelers inzicht in hoe ze hun leefwereld en omgeving op een positieve manier kunnen veranderen.

Plan B

Plan B’ is een simulatiespel waarin jongeren vanaf 14 jaar in groepen hun eigen droommaatschappij proberen te realiseren. Niet iedereen zit overal op dezelfde lijn, dus zal er gediscussieerd en onderhandeld worden.

Dit spel:

 • maakt de rol van politiek in een maatschappij duidelijk;
 • bevordert actief burgerschap;
 • legt interacties tussen en binnen groepen bloot;
 • stimuleert wederzijds begrip.

Beste burgemeester

Met 'Beste burgemeester ...' willen we 11- tot 12-jarigen hun stem laten gebruiken om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid in hun gemeente.

De naam van het project is tweeledig: zowel de aanspreking 'Beste burgemeester ...' als het compliment, aangezien de burgemeester die rekening houdt met de belangen van kinderen en jongeren de beste burgemeester is.

Wil je ook graag een 'Beste burgemeester ...'-project opstarten in jouw school i.s.m. met je stad of gemeente in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Speltrainer Joost licht het project graag aan je toe!

Word onvatbaar voor vals nieuws

Tijdens de aanloop naar de verkiezingen verschijnt er op het internet altijd wat misleidende informatie over belangrijke verkiezingsthema's.

De gratis download 'True or False' is een interactieve werkvorm die leerlingen in de 2e en 3e graad secundair onderwijs een kritische blik op fake news helpt ontwikkelen.

Download het spel en je hebt een leuke les om je leerlingen te wapenen tegen des- en misinformatie.

Meer info?

Inhoudelijke vragen kan je doorspelen aan speltrainer Joost, voor praktische vragen kan je terecht bij planningsverantwoordelijke Ines. 

Joost Capiau

Speltrainer
'Enthousiaste speler'

Ines Leyn

Verantwoordelijke Administratie
'Bio-speler'

Inzichten en nieuws over De Aanstokerij in de stemming

De Aanstokerij in de stemming

Aanstekelijke kinderen wegen op het beleid in Oud-Heverlee

30 mei 2023
Een ongewoon beeld op de gemeenteraad van Oud-Heverlee dinsdagavond 30 mei. Kinderen van de Vrije Basisschool Sint-Joris-Weert stelden aan…
De Aanstokerij in de stemming

't Is aan u!

22 mei 2023

In 2024 mogen maar liefst 1 miljoen jongeren voor het eerst gaan stemmen. Nu is 't aan hen!

Onlangs lanceerden we samen met De Ambrassade en heel wat andere organisaties't Is aan u!, een groot project waarmee jongeren hun stempel kunnen drukken op de verkiezingen van 2024.

Wil je zelf aan de slag met 'first voters'? Ontdek hier welke speelse tools we voor jou in petto hebben!

Wereldburgerschap

Pilootproject rond beleidsparticipatie met 11- tot 12-jarigen

15 maart 2023

In dit traject krijgen kinderen uit jouw gemeente of stad de kans om op een speelse manier hun stem te geven, te gebruiken en mee na te denken over hun stad of gemeente. Het traject bestaat uit 3 sessies van 2 uur met telkens ongeveer 10 deelnemers. Schrijf je je in vóór 30 maart, dan maak je kans op een gratis traject.