Ga verder naar de inhoud

Waarom we het doen: missie en visie

We spelen op De Aanstokerij niet zonder reden. We geloven helemaal in spel als vormingsmethode, en willen bijdragen tot de bekendheid van zulke mogelijkheden.

Missie

De Aanstokerij zet spel in als krachtige vormingsmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen.

  • Spel om (leer)ervaringen aan te reiken die een maatschappijkritische houding aanwakkeren.
  • Spel als motor om het beste in jezelf/de groep te ontdekken en te ontwikkelen.

De Aanstokerij onderzoekt, ondersteunt en stimuleert het gebruik van spel als vormingsmethode.

Visie (in 't kort)

Spel en Passie

De Aanstokerij zet bewust spel in om kinderen, jongeren en volwassenen te vormen. We geloven dat spel, door zijn eigenheid, leidt tot duurzaam leren. Van hieruit bouwden we jarenlang knowhow op. Deze willen we ten volle benutten door als expertisecentrum en adviesorgaan naar buiten te treden.

Zo investeren we in onderzoek naar en uitwisseling over innoverende en effectieve vormen van spel en leren. We staan iedereen te woord om zo de methode spel beter bekend maken bij het grote publiek. Ons doel is spel als vormingsmiddel op de kaart te zetten en leren leuk én succesvol te maken.

Daarnaast willen we onze spelers op twee vlakken activeren. Enerzijds door individuen en groepen de kans te geven zichzelf nog beter te leren kennen en zich van hieruit verder te ontwikkelen. Anderzijds door hen op een speelse manier onder te dompelen in actuele maatschappelijke thema's.

Daarom volgen we de ontwikkelingen in de samenleving op de voet, zowel nationaal als internationaal, en houden we ons aanbod actueel. Hiervoor werken we graag en vaak samen met organisaties die gepassioneerd bezig zijn rond een bepaald thema of doelgroep.

We zijn overtuigd van de kracht van samenwerking, uitwisseling en netwerken. We beschouwen de sterktes van andere organisaties en het veelvuldige contact met hen als een meerwaarde voor ons aanbod.

Visie (in 't lang)

De Aanstokerij geeft invulling aan deze missie vanuit duidelijke drijfveren en een doordachte visie op spel en leren, beter bekend als ‘de geheime AANSTOKERIJ-mix’. Je mag, voor één keer, eens komen loeren.

DRIJFVEREN:

SPEL EN PASSIE

De Aanstokerij zet bewust SPEL in om kinderen, jongeren en volwassenen te vormen. We geloven dat spel, door zijn eigenheid, leidt tot duurzaam leren. Van hieruit bouwen we reeds jaren knowhow op. Deze willen we ten volle benutten door als expertisecentrum en adviesorgaan naar buiten te treden. Zo investeren we in onderzoek naar en uitwisseling over innoverende en effectieve vormen van spel en leren. We willen ook iedereen te woord staan en de methode spel beter bekend maken bij het grote publiek. Ons doel is spel als vormingsmiddel op de kaart te zetten en leren plezant én succesvol te maken.

Daarnaast willen we onze spelers op twee vlakken activeren. Ofwel door een persoon of groep zich te laten ontdekken en ontwikkelen. Ofwel door hen de huidige maatschappelijke thema’s aan den lijve te laten ondervinden.

Daarom zien we het als onze taak om de ontwikkelingen in de samenleving op te volgen, zowel nationaal als internationaal, en met ons aanbod actuele thema’s en vraagstukken aan te kaarten. Hiervoor gaan we graag en vooral in samenwerking met organisaties die gepassioneerd zijn over hun thema of doelgroep.

We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking, uitwisseling en het netwerken met andere organisaties veel kunnen leren. We beschouwen de sterktes van andere organisaties en het veelvuldige contact met hen als een meerwaarde voor ons aanbod.

PARTICIPATIE EN INNOVATIE

We hechten veel belang aan de mens achter de medewerker en vrijwilliger. We willen onze medewerkers en vrijwilligers betrokken maken en houden door hen te laten participeren in de werking en hen te laten wegen op strategische beslissingen in de organisatie. Daarnaast is er een grote flexibiliteit vanuit De Aanstokerij naar het personeel en omgekeerd, om werk en persoonlijk leven in balans te houden. Bovendien willen we hen ook een omgeving bieden waar ruimte is voor spel, ontdekking, inspiratie, samenwerking, feedback … vanuit ieders unieke talenten. We geloven namelijk dat dit mensen van binnenuit motiveert en hun betrokkenheid vergroot. Alleen zo kunnen ieders sterktes actief ingezet worden in de werking en het beleid van de organisatie en komen we tot innovatie, de kern van onze organisatie.

Verder wil De Aanstokerij zijn verschillende doelgroepen en stakeholders betrekken bij de werking. Door met hen in dialoog te gaan en ons werkingsproces continu te evalueren en bij te sturen, streven we naar een kwaliteitsvol, doelgroepgericht aanbod.

DIVERSITEIT

Lees meer over onze visie op inclusie en diversiteit.

DUURZAAMHEID

De Aanstokerij streeft naar duurzaamheid in zijn ganse werking. Eerst en vooral kiezen we bewust voor spel als vormingsmiddel omdat het een duurzaam leereffect heeft. Daarnaast schenken we actief aandacht aan een lange inzetbaarheid en aan de kwaliteit van de gebruikte producten en materialen in onze spelen.

Bovendien willen we op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. In al onze activiteiten, in elk aspect van onze werking willen we onze verantwoordelijkheid opnemen zowel op ecologisch als op sociaal vlak en dit binnen een gezond financieel beleid. Dit is een voortdurend verbeteringsproces.

Ten slotte willen we ook duurzaam zijn in relaties. Zowel naar onze klanten, doelgroepen, leveranciers als naar medewerkers, vrijwilligers … toe willen we een betrouwbare en respectvolle partner zijn waarmee het prettig samenwerken is.

PLURALISME

De Aanstokerij is een onafhankelijke organisatie die bewust kiest voor pluralisme. Vanuit onze missie willen we iedereen aanzetten tot een positieve en actieve bijdrage aan zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de maatschappij. Net vanuit een pluralistische houding kan De Aanstokerij inspelen op de vragen en noden van al deze diverse doelgroepen, zolang deze stroken met de regels en principes van de democratie en met de missie en visie van De Aanstokerij. De Aanstokerij onderschrijft en ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

Hebben onze drijfveren je kunnen overtuigen? Hou je dan vast voor deze pittige brok. Opgepast, het kan aanstekelijk werken!

VISIE OP LEREN:

De Aanstokerij gebruikt spel als vormingsmethode. Spel is voor ons dé methode om leren plezant en succesvol te maken. Om onze visie op spel lichtverteerbaar te houden, geven we graag eerst het grote kader mee: onze visie op leren.

LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

De Aanstokerij zet in op levenslang en levensbreed leren. Leren is voor ons veel meer dan wat je op de schoolbanken of op de werkvloer leert. Persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke participatie zijn eveneens belangrijke doelstellingen van leren. Leren doe je in alle levensdomeinen (gezin, school, werk, gemeenschap, vriendenkring, vrije tijd) en dat een leven lang. Kinderen, jongeren en volwassenen informeren over en sensibiliseren voor maatschappelijke thema’s, trainen in sociale vaardigheden, stimuleren tot actief burgerschap … ontwikkelt hen als persoon.

LEREN = PERSOONSOMVATTEND

Leren zien we als het ontwikkelen van competenties en versterken van talenten en kan zich afspelen op 4 verschillende aspecten van een persoon:

  1. persoonlijkheid: talenten, kwaliteiten
  2. vaardigheden
  3. kennis
  4. motivatie

Een loutere focus op kennis schiet in het kader van levenslang en levensbreed leren tekort. Een rijke leerervaring moet breder gaan. Zeker in een steeds sneller veranderende informatiesamenleving waar het vinden, verwerken en creatief toepassen van informatie de sleutel is in tegenstelling tot enkel weten of onthouden. Ook zelfkennis, -reflectie en -sturing zijn een must geworden. Dit vraagt dan ook om aangepaste vormen van leren waarin de 4 verschillende aspecten van een persoon een plaats krijgen.

SPEL: DE ULTIEME LEERMIX

De Aanstokerij gelooft in een krachtige leeromgeving die de sterktes van begeleid, ervaringsgericht én actief leren combineert. Dit wordt ook wel de ‘socio-constructivistische visie op leren’ genoemd. Wij gaan voor intens leren dat doelgericht gebeurt en met steun van een begeleider, maar met een belangrijke actieve rol voor de lerende.

De verantwoordelijkheid en vrijheid die de lerende hierbij krijgt, is essentieel. Bovendien versterkt dit de motivatie van de lerende. En hoe sterker de motivatie, hoe intenser iemand kan leren en hoe langer het bijblijft. Een ander belangrijk aspect van leren is dat het wordt versterkt door interactie. Daarom vindt leren bij ons steeds plaats in interactie met andere personen en in wisselwerking met de krachtige omgeving: het spel.

EEN VOLWAARDIG LEERPROCES VOOR ELKE LEERSTIJL

Tenslotte biedt de leercyclus van Kolb ons een belangrijk kader waarbinnen we concreet vorm geven aan leren. De leercyclus geeft weer welke fasen een persoon moet doorlopen om tot volwaardig leren te komen. Je kan vanuit elk van de 4 fasen het leerproces starten, naargelang je leerstijl.

  1. Een concrete ervaring, een gebeurtenis die zich afspeelt.
  2. Je verkent de ervaring en je gaat na wat je precies ervaart. Je bekijkt de ervaring vanuit verschillende standpunten. Wat is er nu precies gebeurd? En wat heeft deze ervaring bij mij teweeg gebracht?
  3. Je vergelijkt de ervaring met eerdere kennis/ervaringen om inzichten en stellingen te formuleren.
  4. Tenslotte probeer je deze nieuwe inzichten uit en toets je ze af aan de realiteit.

Elke stap in het proces is voor ons noodzakelijk om tot een sterke leeromgeving te komen. Daarom kiest De Aanstokerij voor de combinatie van spelervaring én bespreking. Bovendien komt zo elke leerstijl aan zijn trekken.

Het is binnen deze visie op leren, dat de kracht van spel als vormingsmiddel naar voren komt.

Aha, je hebt de smaak duidelijk te pakken! Verslaving ligt op de loer, maar geen zorg: je wordt er alleen maar beter van, dus laat je gaan!

VISIE OP SPEL:

SPELEN IS ALS ADEMEN

Spelen is als ademen. Het zit in elk van ons en is essentieel in een leven. Het is iets van alle tijden en van alle leeftijden. Spelen is de meest spontane en plezante activiteit van de mens. Een toren bouwen, ‘kokeneteke’ spelen, voetballen, sneeuwballengevecht, wiesen op café … het gebeurt zonder nadenken en wordt steevast als plezierig ervaren. Vanaf de geboorte leert een mens al spelend zichzelf te ontwikkelen, al spelend omgaan met de wereld.

Spelen is dus ook de meest spontane manier van leren. Bovendien leer je altijd uit spel. Of het nu gaat om het verfijnen van je gooicapaciteiten, het ontdekken van je onderhandelingsskills of het testen van je strategische kijk.

Spel is dus duidelijk de meest spontane en plezante manier van leren. Waarom zouden we die dan niet inzetten als vormingsmethode?

DE KRACHT VAN SPEL

Spel is een verzameling van regels die een spelwereld doen ontstaan die losstaat van de realiteit en waar eigen regels gelden. Het is een veilige omgeving waarin spelers de vrijheid krijgen om acties te ondernemen, uit te proberen, creatief te zijn, in te oefenen, beter te worden … om zo het speldoel te bereiken, zonder enig gevolg in de ‘echte wereld’. Dat is de essentie van goed spel.

Daarnaast is spel een natuurlijke motivator doordat het spelers aanspreekt op verschillende soorten motivaties.

En dat maakt net dat spel als plezant ervaren wordt: er is voor elke soort speler wat wils en creëert op die manier bereidheid om te spelen … en te leren.

DE KRACHT VAN SPEL ALS VORMINGSMIDDEL

De Aanstokerij zet nog een stap verder door spel bewust in te zetten als vormingsmethode. Door de juiste spelingrediënten en een speltrainer die het beste uit spel weet te halen, creëren we een plezante, veilige omgeving waarin een groep spelers zich volledig kan laten gaan. Bij een juist evenwicht tussen de uitdagingen in het spel en de capaciteiten van de spelers slorpt de spelwereld de spelers helemaal op en worden ze blijvend gemotiveerd. We spreken dan van ‘flow’, een toestand van optimaal en zeer gemotiveerd leren.

Cruciaal voor het leereffect is de impact van de keuzes die een speler maakt in het spel. Beslissingen die je neemt, hebben positieve of negatieve gevolgen op jezelf of andere spelers. Omdat informatie (inhoud) en spel (vorm) zijn versmolten tot één geheel gaan spelplezier en leren hand in hand. De grote finale van spel als vormingsmiddel is de actieve tussen- en nabespreking. Tijdens deze besprekingen blikken spelers terug op wat er zich heeft afgespeeld en wordt de link tussen spel en realiteit gelegd. Spelers leren van elkaar met als doel voor zichzelf nieuwe inzichten en acties te formuleren. Hoewel een informatief spel duidelijke doelen vooropstelt, ligt de uitkomst dus in handen van de individuele spelers.

Spel als vormingsmiddel heeft door zijn ervaringsgerichtheid een hoog motiverend en sensibiliserend karakter.

Dit maakt spel een uitstekende methode voor het ontwikkelen van attitudes. Maar spel is even waardevol bij het trainen van vaardigheden of het verwerven van kennis. Spel is daarbij de motor die mensen spontaan en met plezier in beweging brengt. Informatie opgedaan via spel blijft beter bij, wordt beter verwerkt en begrepen dan pure informatieoverdracht. Een rol die spel alleen maar kan vervullen wanneer methode en inhoud één samenhangend geheel vormen.

THE SKY IS THE LIMIT

Spel is voor De Aanstokerij een onuitputtelijk breed en rijk begrip. Zowel qua spelvorm als setting waarin gespeeld wordt, zijn er bijzonder veel variaties mogelijk: simulatiespelen, rollenspelen of actieve gespreksmethoden, bordspelen, kaartspelen of digitale spelen, strategie of geluk, competitie of samenwerking, binnen of buiten, compact of groots, overal speelbaar of op een specifieke locatie, op één moment of gespreid over een ganse periode, met 2 of 100 spelers … Afhankelijk van de inhoudelijke doelstellingen, de doelgroep en het kader waarin we spelen, zetten we telkens de juiste spelvorm op maat in.

Digitalisering en gamification bieden ons hierbij een extra waaier aan mogelijkheden. De Aanstokerij experimenteert graag met de troeven van digitale toepassingen. Het kan een spel en het fungehalte naar een ander niveau brengen. De inhoudelijke doelstellingen en het leerproces van de groep blijven wel centraal staan.

Gamification is het inzetten van speelse elementen voor andere doeleinden dan spelplezier. De Aanstokerij zet hier op in om groepsprocessen en -gesprekken speelser, actiever, leuker, toegankelijker ... te maken.

WAAROM? DAAROM!

Zowel in formele (school, werk) als non-formele settings (vrije tijd) heeft spel als vormingsmiddel zijn plaats.

Het biedt een speels alternatief voor klassieke vormen van educatie en maakt het aanbrengen van inhoud vlot verteerbaar in de vrije tijd. Dat wil niet zeggen dat spel de enige, goede methode is om te leren. Het is een methode die haar plaats verdient naast andere waardevolle methoden. Spel brengt het beste van actief en ervaringsgericht leren samen. Verschillende leerstijlen krijgen hun plaats in een effectieve en laagdrempelige leervorm. Spel als vormingsmiddel is breed inzetbaar én heeft een breed leereffect. Het is volgens ons een uitstekende methode om maatschappelijke thema’s aan te brengen en te werken aan persoonlijke ontwikkeling of groepsontwikkeling. Daarom zet De Aanstokerij alles op het spel!

Leer meer over De Aanstokerij

Wat we doen

Allemaal goed en wel, dat 'spel als vormingsmethode', maar wat houdt dat precies in?

Onze geschiedenis

De geschiedenis van De Aanstokerij begint eigenlijk al vijftig jaar geleden. We zitten zelfs al aan onze vijfde naam!

Waarom spel werkt

Hoe komt het dat spel zo'n krachtige leermethode is? Onze spelexperts kunnen er uren over praten, maar dit is veel bondiger.

Inzichten & nieuws

We schrijven bijna even graag over spelen als dat we ze ontwikkelen en begeleiden. Hier vind je alle Aanstokerij-nieuwtjes, onze speltips,…