Ga verder naar de inhoud

Onze geschiedenis

De Aanstokerij gaat al langer mee dan je misschien dacht, al heetten we niet altijd al De Aanstokerij. Vijftig jaar is niet niets, dus we hebben behoorlijk wat geschiedenis in onze rugzak zitten. Hier lees je ons hele verhaal - in het kort.

Aanzet in de jaren '70

Het verhaal van De Aanstokerij begint in het jeugdwerk, begin jaren ’70. In 1972 – het jaar van de rechtvaardigheid – ontwikkelen verschillende jeugdbewegingen spelen over dit thema. Een paar van hen slaan de handen in elkaar als de werkgroep ‘Alternatief Spelmateriaal’. Onder voogdij van KSA-KSJ-VKSJ zet de werkgroep zich in om jongeren maatschappijbewuster, mondiger en kritisch te maken.

Een paar jaar later, op 20 december 1977, wordt de vzw Informatief Spelmateriaal (IFS) opgericht. Een pluralistische, onafhankelijke organisatie met een duidelijke inhoudelijke doelstelling:
jeugdwerkers stimuleren om op een kritische manier te werken, in de richting van maatschappelijke verandering. IFS organiseert cursussen, en publiceert spelen en spelenboeken in samenwerking met Davidsfonds/Infodok.

Krachtig in de jaren '80

In 1980 krijgt IFS een erkenning als ‘experimenteel jeugdwerk’, en twee jaar later als ‘landelijke jeugddienst’. Dat zorgt ervoor dat de organisatie meer financiële slagkracht en mogelijkheden krijgt. De kantoren verhuizen naar hartje Vlaams-Brabant: Leuven. Een sterk maatschappijkritische en basissocialistische visie staat centraal voor IFS.

Helaas beginnen er tegen het einde van de jaren ’80 organisatorische en financiële problemen op te dagen, en stelt de organisatie zijn identiteit in vraag. De oplossing bleek een fundamentele ommekeer...

Nieuw in de 90's

Vanaf 1991 is de vzw Informatief Spelmateriaal niet meer. Lang leve Centrum Informatieve spelen (C.I.S.)! De nieuwe doelstellingen van de organisatie zijn jongeren over maatschappelijke thema’s informeren en sensibiliseren, en spel als vormingsmethode promoten. Op dit punt in onze geschiedenis telt de werking drie medewerkers, die verhuizen naar een nieuw kantoor in Heverlee.

De jaren ’90 zijn een periode van voortdurende groei. Het spelaanbod breidt enorm uit, de personeelsploeg groeit tot negen personen, en er komen zelfs tijdelijke secretariaten in Gent en Hasselt. C.I.S. kan bovendien nu zelf spelen uitbrengen dankzij de komst van een eigen productieploeg.

Magnifiek in het millennium

Ook in de vroege jaren 2000 blijft de organisatie verder doorgroeien. Er wordt meer ingezet op de bekendmaking en de kwaliteit van het aanbod, waardoor het aantal begeleidingen in het jeugdwerk en onderwijs enorm toeneemt. Niet enkel dat, maar ook het aantal eigen ontwikkelingen gaat de hoogte in. Heel voorzichtig komt de (social) profitsector eens om de hoek kijken wat de mogelijkheden van spel zijn.

In het huidige kantoor neemt het C.I.S. intrek in 2004, hetzelfde jaar waarin voor het eerst een echte beleidsnota wordt ingediend bij de Afdeling Jeugd. Spectaculaire gevolgen: de opening van de spelenwinkel en het infocentrum, de eerste uitreiking van de Gouden Dobbelsteen, en de organisatie van een eerste internationaal project! Verder zet het C.I.S. ook extra in op de rol als expert op vlak van spel als vormingsmethode.

Tip top in de jaren '10

In 2012 kiest het C.I.S. binnen het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid voor een erkenning als vereniging ‘Informatie en Participatie’. Die erkenning sluit namelijk beter aan bij de werking en het aanbod voor kinderen in en buiten de vrije tijd.

Ook in de jaren ’10: gamification is hot. De spelen in ons aanbod verkennen nieuwe horizonten; we ontdekken meer digitale mogelijkheden en toepassingen, meer en meer diverse doelgroepen vinden de weg naar spel, en het aanbod spelen rond thema’s als persoonlijke groei en groepsontwikkeling blijft groeien.

Het is zo dat we aankomen bij het meest recente hoofdstuk in onze geschiedenis. Na een diepgaande analyse van de missie, visie en waarden van het C.I.S. werd duidelijk dat het hoog tijd was voor een heuse makeover. In 2015 werden onze nieuwe missie, visie en naam goedgekeurd.

Begin 2016 wordt De Aanstokerij gelanceerd: een nieuwe naam, missie en visie! Ook de vernieuwde website en webshop gaan online. De werking verruimt met digitale toepassingen en een groei in vormingen op de werkvloer.

Leer meer over De Aanstokerij

Wat we doen

Allemaal goed en wel, dat 'spel als vormingsmethode', maar wat houdt dat precies in?

Waarom we het doen: missie en visie

We zetten in op spel als vormingsmethode. Maar waarom, en wat willen we bereiken met onze organsatie?

Waarom spel werkt

Hoe komt het dat spel zo'n krachtige leermethode is? Onze spelexperts kunnen er uren over praten, maar dit is veel bondiger.