Ga verder naar de inhoud

Cyber-Scan helpt scholen in de strijd tegen cyberpesten

07.03.2017

Samen tegen (cyber)pesten met ‘Cyber-Scan’, onze ontwikkeling in opdracht van Mediawijs (het Vlaamse kenniscentrum Mediawijsheid), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met steun van de Departementen Media en Onderwijs.

Met de opkomst van digitale technologieën is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: cyberpesten. Wist je dat 1 op 10 jongeren in Vlaanderen recent slachtoffer werd van pestgedrag via Facebook of sms?

Bovendien vindt cyberpesten vaak haar oorsprong in de school. Het is daarom belangrijk om als school daadkrachtig en efficiënt te reageren. Om basis- en secundaire scholen te helpen cyberpesten tegen te gaan, is er nu Cyber-scan. Het is een interactieve toolkit om een concreet cyberpestbeleid uit te werken.

Een beleid ontwikkelen tegen cyberpesten helpt de school om het te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten.

Toolkit om het anticyberpestbeleid van je school vorm te geven

Cyber-Scan is een interactieve toolkit bestaande uit 3 fases, die door schoolteams na elkaar of apart uitgevoerd kunnen worden.

In de 1ste fase wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige schoolbeleid rond cyberpesten en worden bouwstenen voor een goed anticyberpestbeleid aangereikt. De bouwstenen zijn in 4 categorieën onder te brengen: preventie, detectie, interventie en nazorg. Tijdens een speelse groepsdiscussie wordt afgetoetst in hoeverre deze bouwstenen al aanwezig zijn in het huidige schoolbeleid en welke ontbreken. Zo geeft deze fase een overzicht van de sterktes en werkpunten van het eigen beleid.

De bouwstenen uit de 1ste fase, die op dat moment prioriteit hebben, worden meegenomen naar de 2de fase. Met behulp van (fictieve) apps wordt elke bouwsteen grondig geanalyseerd en bekeken hoe deze verbeterd kan worden.

De 3de fase bestaat uit het opstellen van een concreet actieplan. Aan de hand van de analyses uit de 2de fase worden concrete doelen vooropgesteld en personen binnen en buiten de school betrokken om dit doel te bereiken.

Het doel? Je school:

  • probeert cyberpesten te voorkomen, snel te detecteren en efficiënt op te lossen
  • moedigt inbreng van leerkrachten, ouders en leerlingen aan
  • is een sociaal netwerk met sterke connecties
  • stimuleert een positieve sfeer
  • vertrekt vanuit een goede portie mediawijsheid en sociale vaardigheden
  • evalueert of alles nog goed loopt en bepaalt waar verbetering nodig is

Download Cyber-Scan gratis

Cyber-Scan is gratis online beschikbaar. Je kan de bijlagen van deze tool downloaden via onze webshop.

Cyber-Scan laten begeleiden

Je bent fan van het spel, maar je laat de begeleiding ervan liever over aan een deskundige? Schakel ons in om 'Cyber-Scan' met je groep te spelen.


Meer over Mediawijsheid

Mediawijsheid

Stad Mechelen wapent jongeren via spel tegen online negativiteit

8 mei 2024

Jongeren brengen heel wat tijd door op het internet. Zo komen ze ook heel wat minder leuke berichten tegen, maar het is niet eenvoudig te weten hoe ze daarop kunnen reageren. Daarom werd er binnen het project DOPREV van Stad Mechelen gezocht naar een tool om het thema bij jongeren tussen 10 en 14 bespreekbaar te maken; die tool werd (Dis)Like?.

Mediawijsheid

Safehaven: tot de metaverse veilig is voor jongeren

16 februari 2024

De metaverse maakt steeds meer deel uit van de online leefwereld van kinderen en jongeren. Helaas schuilen er ook online risico’s in deze digitale werelden. Daarom werkte De Aanstokerij mee aan het Roblox-spel SAFEHAVEN van Plan International. Dit spel sensibiliseert jongeren over hun gendergelijkheid en grensoverschrijdend gedrag.

Mediawijsheid

'Max 24/7' is de max

6 oktober 2022

In 2021 lanceerde Child Focus het nieuwe project 'Max', om kinderen en jongeren aan te sporen een vertrouwenspersoon te zoeken.

Het samenwerkingsspel 'Max 24/7' is een ludieke en interactieve les om spelers te leren dat ze nooit alleen met hun problemen moeten blijven zitten, en dat er altijd hulp in de buurt is.