Ga verder naar de inhoud

Interview: De Aanstokerij ging weer 'in zee' met MDK

24.06.2024

Wist je dat het op 25 juni Dag van de Zeevaarder is? De perfecte gelegenheid om eens wat te vertellen over onze spelen voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust! Tien jaar geleden maakten we voor hen al Are You Waterproof: een Boeiend Klasspel, maar onlangs werkten we een nieuw spel voor hen af. Tijd om eens met Katty Cypers van MDK te babbelen!

Dag Katty, De Aanstokerij kent het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) intussen wel, maar misschien kan je voor onze lezers eens kort samenvatten wat jullie zijn en doen?

Natuurlijk, MDK is een onderdeel van de Vlaamse overheid dat verantwoordelijk is voor het kustgebied en toegang tot de havens in Antwerpen, en we organiseren de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen. We hebben dat onderverdeeld in drie pijlers: kustbescherming, veilige scheepvaart en vlot het water over.

Wat we concreet doen is heel divers – er werken dan ook ongeveer 1200 personeelsleden bij ons. Allemaal met verschillende expertises, zoals: de kust beschermen tegen de stijgende zeespiegel, bemanning van verschillende soorten vaartuigen, reddingsdiensten, schepen de haven in loodsen …

Dat klinkt als veel, maar ook vooral heel serieus werk. En toch zijn jullie bij De Aanstokerij terechtgekomen voor een spel. Hoe is dat gebeurd?

Dat is eigenlijk 12 jaar geleden begonnen, toen we met Are You Waterproof (AYW) een spel wilden ontwikkelen en het Centrum Informatieve Spelen (toenmalige naam van De Aanstokerij) daarop reageerde. Dat spel werd Een Boeiend Klasspel, en dat wordt nog steeds heel vaak gespeeld (ondertussen hebben we al meer dan 25.000 leerlingen de maritieme wereld beter leren kennen via EBK). We hebben jullie doorheen de jaren beter leren kennen, de expert op vlak van spelen met een maatschappelijk educatieve achtergrond. Jullie gaan altijd diep inhoudelijk, jullie willen zelf goed weten waarover het spel gaat en wat de meerwaarde is voor de doelgroepen.

Hoe is dat doel samen met De Aanstokerij naar een spel vertaald?

We hebben tijdens deze ontwikkeling vooral samengewerkt met Michiel (red. een spelontwikkelaar), die vroeger ook regelmatig Een Boeiend Klasspel ging begeleiden, en daardoor al vertrouwd was met ons en de maritieme sector. We hebben hem uitgenodigd om al die facetten die we in het spel wilden verwerken, zelf te beleven.

Hij heeft dan die beleving omgezet in een soort belevingsspel. Er is heel wat gebrainstormd, en we zorgden dat hij ook altijd enkele aanspreekpunten bij MDK had. Meestal waren dat communicatie en HR-collega’s, maar voor inhoudelijke zaken was het mogelijk in gesprek te gaan met experten op de werkvloer.

Het resultaat is een spel dat uit vier thema’s bestaat, die elk staan voor een ander onderdeel van onze dienstverlening staat, van reddingsacties tot gepast personeel zoeken. Een van de belangrijke inhoudelijke aspecten van het spel is de samenwerking die in beeld wordt gebracht: verschillende diensten van binnen en buiten MDK moeten nauw met elkaar samenwerken om opdrachten tot een succes te leiden. En om het voor zoveel mogelijk spelers interessant te maken, heeft het ook twee moeilijkheidsgraden.

Daarover gesproken, hoe waren de speltesten?

We hebben het spel op verschillende plaatsen en doelgroepen getest, zoals een school hier in de buurt die ook elk jaar Een Boeiend Klasspel spelen. We zijn ook een keer bij TAJO gaan testen, waar er vooral gefocust wordt op talentenontdekking bij jongeren . Lukt dat samenwerken, dat voor ons heel belangrijk is, ook voor hen? Gaan ze elkaar opzoeken om opdrachten samen tot een goed einde te brengen?

We zijn ook langsgegaan bij een zesde middelbaar, allemaal toekomstige ingenieurs. Zij legden direct verbanden en bekeken elke vraag zeer wetenschappelijk in hun groepje. Uiteraard hebben we het spel ook getest bij de MDK-collega’s... Daar viel op dat iedereen wel expert was binnen zijn eigen materie, maar dat het bij de moeilijke versie van de opdrachten ook soms wat meer rekenwerk nodig was. Heel wat collega’s kregen dan ook een Train The Trainer van Michiel om het spel zelf te begeleiden.

Waar zullen ze het MDK-spel kunnen spelen?

We gaan het MDK-spel eerst uittesten op verschillende evenementen. Per event kijken we welke van de vier thema’s het meest aanleunt om mee te nemen. Op jobbeurzen zullen we het spel over de beroepen meenemen. Het spel over de kustbescherming zal dan maar ingezet worden tijdens activiteiten aan de kust.

Vorige maand ging Oostende voor Anker door. Hier hebben we het spel “Help, ik verzuip” meegenomen. Dat was de eerste keer dat we er écht mee aan de slag gingen, en we hebben daar veel uit geleerd – namelijk dat zo’n heel thema te lang is voor grote events voor families, hier moeten we eerder focussen op de doe-activiteiten en minder de denkopdrachten. Gelukkig hebben Michiel en Kato het spel zo gemaakt dat het perfect mogelijk is een thema op te splitsen en delen te schrappen zodat het sneller verloopt. Handig!

Dan rest mij nog één vraag: wat is jouw favoriete opdracht uit het MDK-spel?

Ik moet zeggen dat ik het thema ‘Kustbescherming’ het leukste vind. Het is een visueel aantrekkelijk spel, allemaal doe-opdrachten met leuk spelmateriaal die duidelijk maken waarom we onze kust moeten beschermen.


Meer over Talenten & Competenties

Talenten & Competenties

Focus op talent binnen je lokaal bestuur

7 mei 2024

Een team met ruimte voor ieders unieke talenten gaat met plezier werken! Lokale besturen krijgen daarbij een duwtje in de rug via het vormingsfonds ‘Focus op Talent’ van Diverscity. De ideale manier om eens (voordeliger) te proeven van een vorming van De Aanstokerij!

Opvoeding & Ontwikkeling

Je talenten leren kennen? Bij TAJO is dat kinderspel!

5 april 2024

De missie van TAJO vzw is om maatschappelijk kwetsbare jongeren te motiveren om de kansen die ze krijgen te grijpen. Met dit nieuwe spel dat De Aanstokerij samen met hen maakte, triggeren ze jongeren om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding, en leren zij ook TAJO kennen.

Talenten & Competenties

Mysterie in het Scouts en Gidsen Museum

20 april 2023

In het kader van Erfgoeddag anno 2023 ontwikkelde De Aanstokerij samen met het Scouts en Gidsen Museum en Erfgoedcel Leuven een mysterieus misdaadspel. In ‘Misdaad op scoutskamp’ gaan spelers tussen 9 en 14 jaar in groep op zoek naar een misdadiger, en leren ze gaandeweg de collectie van het museum kennen.