Ga verder naar de inhoud

Iedereen wint! Hoe je diverse groepen kan bereiken via spel

07.07.2020

'Superdiversiteit', de term gaat al enkele jaren mee. Diversiteit in origine, leeftijd, seksualiteit, gezinssituatie, maar ook je figuurlijke rugzak op vlak van gezondheid, financiële situatie, vaardigheden en talenten maken hier deel van uit.

Superdiversiteit: nieuwe realiteit én uitdaging

Het gaat erover dat we de samenleving niet zomaar indelen in verschillende groepen. Iedereen beschikt over een veelheid van identiteiten en maakt deel uit van verschillende culturen. Elke persoon is uniek en niemand past in één ‘hokje’. De focus ligt op de diversiteit binnen de diversiteit.

Ook bij De Aanstokerij leeft dit verhaal. We merken dat onze klanten en deelnemers meer en meer divers worden: spelers met een verschillende culturele achtergrond, een andere moedertaal, met een mentale of fysieke handicap enz. Daarom bogen we ons over de vraag hoe wij kunnen inspelen op de reële superdiversiteit.

Spel als krachtige leeromgeving bij superdiverse groepen

Door met spel aan de slag te gaan, zetten we bij De Aanstokerij ieder individu in zijn kracht en zorgt diversiteit net voor meerwaarde. Spel betekent dat de spelers met elkaar in interactie gaan en niet enkel van de eigen spelacties maar ook van elkaars spelacties leren. Hoe diverser de groep, hoe waardevoller dit leerproces kan zijn. De uitwisseling die ontstaat, ook na het spelen van het spel, wordt rijker naarmate er door verschillende ‘brillen’ naar het spel gekeken wordt.

Veel klanten komen spontaan uit op spel als vormingsmethode of gaan er zelf bewust naar op zoek, omdat de ervaring leert dat spel bij heel uiteenlopende groepen werkt. Waar ons klassieke onderwijssysteem of de traditionele informatieoverdracht soms ontoereikend is om ieder individu te betrekken, zet spel wel altijd iets in beweging. Hier zijn we trots op.

Maar zowel bij de ontwikkeling van spelen, als bij het begeleiden ervan, ervaren we de zoektocht naar het evenwicht tussen inclusie en maatwerk. Bij het inclusief werken, proberen we met één spel zoveel mogelijk spelers aan te spreken. Bij het werken op maat, bedienen we een specifieke doelgroep met een spel op maat van hun gedeelde identiteit. Op welke manier kunnen we beide zoveel mogelijk met elkaar rijmen?

Visie op spel en diversiteit

We verkenden het evenwicht binnen dit spanningsveld en penden onze bevindingen en ervaringen neer in de visienota ‘Iedereen wint!’.

Een handige gids die je stapsgewijs begeleidt van bij de uitwerking van een spelconcept, naar het ontwerpen van het spelmateriaal, het schrijven van de spelhandleiding tot de eigenlijke begeleiding van het spel.

Boordevol tips en handvaten waaraan spel moet voldoen om bij diverse spelers 'te blijven plakken'. Want hoe meer verschillende individuen betrokken zijn bij het spel, hoe groter de meerwaarde die het spel kan bieden.

Hoe je elke doelgroep kan laten winnen

We bieden ook een (online) vorming aan rond dit thema waarin we dieper ingaan op het evenwicht binnen het spanningsveld tussen inclusief werken en maatwerk. We starten met een meer theoretische achtergrond.

  • Wat is superdiversiteit?
  • Wat maakt dat je met spel als vormingsmethode diverse groepen kan aanspreken?
  • Welke manieren zijn er binnen spel om met diversiteit om te gaan?

Daarna maken we het interactiever en gaan we dieper in op de tips en handvaten hoe je met spel als vormingsmethode aan de slag kan gaan in onze superdiverse samenleving en waaraan een spel moet voldoen om bij de spelers ‘te blijven plakken’. Want hoe meer verschillende individuen betrokken zijn bij het spel, hoe groter de meerwaarde die het spel kan bieden.

Verwacht je aan een interactieve, speelse vormingssessie waarna je vooral veel goesting zal hebben om je diverse groep in beweging te zetten via spel, zodat iedereen wint! Ideaal voor leerkrachten, studenten lerarenopleiding, jeugdwerkers …

Na de vorming kan je dan de bijhorende visienota over spel en diversiteit gratis downloaden, zodat de inhoud veel langer zal blijven nazinderen!

We hopen je hiermee aan te steken om je diverse groep in beweging te zetten via spel, zodat iedereen wint!


Meer over Diversiteit of Samenwerking & Teambuilding of Spel als vormingsmethode of Wereldburgerschap

Opvoeding & Ontwikkeling

Al spelend vaardigheden voor het leven ontwikkelen

7 juli 2023

Een aandachtig oog heeft het misschien al opgemerkt, al scrollend door ons aanbod op de webshop, de icoontjes van de '21st century skills' of 'life skills'. Met de icoontjes verwijzen we naar de specifieke life skills waaraan gewerkt wordt in de spelen in ons aanbod.

Diversiteit

Wat kan je leren van de boze wolf?

6 juli 2023

Er was eens... een ander perspectief op dat klassieke sprookje. Sprookjes zijn niet alleen vermakelijke verhaaltjes, ze herbergen ook vaak nuttige lessen. Draai je een sprookje echter om, dan ontdek je dat die wolf het misschien niet slecht bedoelde...

Samenwerking & Teambuilding

Zet de zomer teambuildend in

20 juni 2023

Als je heel stil bent en héél goed luistert, hoor je het misschien al... De zomer die je roept!

Hoog tijd dus voor een gezellig uitbol-momentje met de collega's. En is er iets leuker dan samen spelen?