Ga verder naar de inhoud

Spelen over mensenrechten

28.11.2022

Op 10 december 1948 ondertekenden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en dat vieren we elk jaar.
Er is geen enkel ander officieel document ter wereld dat naar zoveel verschillende talen vertaald is, om te verzekeren dat de Verklaring door iedereen begrepen kan worden. #HumanRightsDay

De mensenrechten, een belangrijk en actueel thema

Dit jaar hangt er een voetbalvormige schaduw over de Dag van de Mensenrechten. Momenteel is het WK voetbal aan de gang in Qatar, maar de afgelopen jaren zijn er heel wat vraagtekens gezet bij de schendingen van mensenrechten die er plaatsvinden. Zo is homoseksualiteit strafbaar in het land en worden gastarbeiders uitgebuit, ondanks talloze inspecties van FIFA.

Op momenten als deze blijkt hoe actueel de Universele Mensenrechten nog steeds zijn, bijna 75 jaar nadat de Verklaring ondertekend werd. Wat moeten we doen als een land de mensenrechten schendt? Moeten we het WK in Qatar boycotten, of zijn er andere mogelijkheden?

Licht de mensenrechten toe via spel

Wat wij kunnen doen, is ervoor zorgen dat we allemaal weten wat de mensenrechten inhouden en waarom ze zo belangrijk zijn. Best een moeilijk en zwaar onderwerp om over te beginnen, dus de drempel kan hoog zijn.

Maar met deze selectie spelen heb je een perfecte insteek om bepaalde mensenrechten op een toegankelijke manier aan bod te laten komen op school, jeugdwerk, of op de werkvloer!

TIP: Wil je je extra inzetten voor mensenrechten? De Aanstokerij is lid van Mundia, dat van 7 tot en met 15 december de 'Week van de Mensenrechten' organiseert in Leuven. Bekijk de hele planning op hun website.

Artikel 1: Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren

Dit eerste artikel houdt in dat je het recht hebt om gelijk behandeld te worden, los van je geslacht, gender, afkomst, rijkdom, etc. Deze spelen stimuleren het diversiteitsdenken in verschillende dimensies bij de spelers.

Artikel 2: De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.

Hoewel de mensenrechten voor iedereen gelden, is er toch nog steeds veel ongelijkheid in de wereld. Habitat maakt mensen bewust van die ongelijkheid, en de rol die we er elk in kunnen spelen.

Artikel 12: Je hebt recht op privacy en bescherming van je goede naam

Het is niet makkelijk om te weten hoe je je gegevens digitaal kan beschermen. Verantwoord internetgebruik en mediawijsheid staan daarom centraal in #FlashTag.

Artikel 16: Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten

Veel mensen worden geconfronteerd met opeenvolgende gezinstransities, en gezinsvormen zijn tegenwoordig complexer dan voordien. Goed Gezin(d) is een toolbox om aandacht te vestigen op de diversiteit aan hedendaagse gezinnen.

Artikel 23: Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon

Hoewel iedereen recht heeft op een eerlijk loon, worden er wereldwijd ontzettend veel arbeiders uitgebuit. In de onderstaande spelen ervaar je de gevolgen van oneerlijke handel, en de kracht van duurzame handel.

Artikel 24: je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie

Spel is één van de leukste manieren om te ontspannen, en iedereen heeft het recht om te kunnen spelen; dat leer je in Iedereen Speelvogel. In onze publicatie Iedereen wint! leer je dan weer hoe je ervoor zorgt dat iedereen mee kan spelen.

Artikel 25: Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen

Weg uit dat web behandelt het armoedeweb in zijn verschillende domeinen en hoe die met elkaar verbonden zijn. Met dit spel maak je je leerlingen bewust van wat armoede betekent, en op welke manieren armoede tot sociale uitsluiting kan leiden.

Artikel 26: Je hebt recht op onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs is de motor van een duurzame maatschappij. In E(du)quality leren jongeren de wereldwijde uitdagingen op vlak van financiering van onderwijs, en begrijpen ze de manier waarop dat bijdraagt tot een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Artikel 28: Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd

In deze spelen beleven de spelers de ongelijke (handels)verhoudingen tussen landen en welke rol regeringen spelen bij die scheeftrekking. Dit vormt het startpunt om stil te staan bij mogelijke oplossingen op zowel macro- (door internationale en lokale overheden en organisaties) als microniveau (wijzelf).

Artikel 29: De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen

Omdat wetten onze mensenrechten moeten beschermen, is het ook geen slecht idee om te weten hoe ons politiek systeem werkt, en hoe je er zelf actief in kan zijn.


Meer over Wereldburgerschap

Social skills

Plezier tot hier, en niet verder!

22 december 2023

Tieners hebben het niet altijd even makkelijk om hun eigen grenzen aan te geven en die van anderen te herkennen. Daarom werkten we samen met vrijwilligers van Jonge Helden aan deze gratis speelse werkvorm, waarmee begeleiders in het jeugdwerk en onderwijs rond het thema aan de slag kunnen.

Gezondheid

Naar een warmere samenleving met 'Zorgvriendelijke gemeente'

10 november 2023

Hoe zou het zijn als er in elke gemeente rekening wordt gehouden met mensen die een chronische ziekte hebben en mantelzorgers? Samen met Samana ontwikkelden we een speels stappenplan waarmee hun basiswerking met betrokken doelgroepen aan de slag kunnen om een concreet voorstel aan de gemeente te leveren.

Duurzaamheid

Spelen voor klimaatrechtvaardigheid

27 oktober 2023

De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard; de mensen die het hardst getroffen worden door klimaatrampen zijn vaak de mensen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Wat kunnen jij en ik doen om hen te behoeden voor de steeds erger wordende natuurrampen? Gebruik spel als creatieve manier om dat gesprek aan te gaan.