Ga verder naar de inhoud

Speelse klasgesprekken over alcohol met 'Nognito'

31.01.2023

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vroeg De Aanstokerij om speelse gespreksmethodieken te ontwikkelen voor leerlingen in de 3de graad basis- en de 1ste graad secundair onderwijs.

Het resultaat is 'Nognito', een verzamelbundel gespreksmethodieken met een digitaal luik dat leerlingen stimuleert na te denken over hun alcoholconsumptie.

Waarom spelen over alcohol?

Volgens de cijfers van VAD dronk bijna een derde van de Vlaamse 12- tot 14-jarigen al eens alcohol. Alcohol begint al op vroege leeftijd deel uit te maken van de leefwereld van jongeren. Via televisie, muziek, reclame … Met zoveel confrontatie is het geen verrassing dat sommigen al vroeg hun eerste glas alcohol meedrinken.

De kindertijd en adolescentie zijn echter een kritische periode voor de groei van kinderen, en alcohol kan hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling schaden. Het kan de groei verstoren en leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties, maar remt ook de opbouw van de eigen identiteit af.
Bovendien zijn kinderen gevoeliger voor de effecten van alcohol, en beschikken ze vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Genoeg redenen dus om in je klas rond het onderwerp aan de slag te gaan.

Wat is 'Nognito'?

'Nognito' is een klasspel dat (als je het volledige pakket speelt) twee uur duurt, maar ingekort kan worden. Omdat niet elke klas dezelfde is, kan het zijn dat bepaalde elementen uit het spel interessanter of haalbaarder zijn voor je specifieke klassituatie.

Het spel bestaat uit zes methodieken, waarin de verschillende aspecten van alcoholconsumptie aan bod komen. De opdrachten, die vaak een digitaal spelonderdeel bevatten, zetten de leerlingen aan het denken over de plaats die alcohol in hun leefwereld speelt en zou moeten spelen. Daarvoor gaan ze ook in gesprek met en over leeftijdsgenoten, want ook van elkaar kunnen ze veel leren.

Aan het einde van 'Nognito' hebben de spelers correcte verwachtingen ontwikkeld over het drinken van alcohol, kunnen ze mogelijke risico’s bij het drinken van alcohol identificeren, en weten ze dat drinken op hun leeftijd geen goed idee is, dus dat ze hun eerste alcoholconsumptie best uitstellen.

Aan de slag met 'Nognito'

Je kan als leerkracht zelf in de klas aan de slag met 'Nognito'. Op de website van VAD en het online platform nognito.be vind je gratis alle werkbladen, video's en ander materiaal om het spel te spelen. Je vindt er ook een handleiding met handige tips; hoe ga ik om met moeilijkheden tijdens dit spel, welke rol speel ik als leerkracht in het spelverloop, hoe betrek ik ouders …

Je kan dit spel ook door De Aanstokerij laten begeleiden op je school. Dan komen één of meerdere speltrainers het spel in de klas begeleiden. Voor een gevoelig thema als alcoholconsumptie kan de begeleiding door een externe partij betekenen dat de jongeren zich vrijer voelen om erover te praten.


Meer over Gezondheid of Mentaal welzijn

Samenwerking & Teambuilding

Speelse versterking voor je jeugdwerking

21 november 2023

Het eindejaar is in zicht, een nieuw jaar vol speelplezier ligt op de loer! Heeft je jeugdwerking nog een paar gaatjes in de agenda? Wat een gelukkig toeval, zeg! Tussen deze speltips vind je vast en zeker een leuke groepsactiviteit waarmee je niet alleen een goede samenwerking in de groep stimuleert, maar ook maatschappelijke thema's bespreekbaar maakt.

Gezondheid

Naar een warmere samenleving met 'Zorgvriendelijke gemeente'

10 november 2023

Hoe zou het zijn als er in elke gemeente rekening wordt gehouden met mensen die een chronische ziekte hebben en mantelzorgers? Samen met Samana ontwikkelden we een speels stappenplan waarmee hun basiswerking met betrokken doelgroepen aan de slag kunnen om een concreet voorstel aan de gemeente te leveren.

Duurzaamheid

Spelen voor klimaatrechtvaardigheid

27 oktober 2023

De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard; de mensen die het hardst getroffen worden door klimaatrampen zijn vaak de mensen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Wat kunnen jij en ik doen om hen te behoeden voor de steeds erger wordende natuurrampen? Gebruik spel als creatieve manier om dat gesprek aan te gaan.