Ga verder naar de inhoud

Speelse klasgesprekken over alcohol met 'Nognito'

31.01.2023

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vroeg De Aanstokerij om speelse gespreksmethodieken te ontwikkelen voor leerlingen in de 3de graad basis- en de 1ste graad secundair onderwijs.

Het resultaat is 'Nognito', een verzamelbundel gespreksmethodieken met een digitaal luik dat leerlingen stimuleert na te denken over hun alcoholconsumptie.

Waarom spelen over alcohol?

Volgens de cijfers van VAD dronk bijna een derde van de Vlaamse 12- tot 14-jarigen al eens alcohol. Alcohol begint al op vroege leeftijd deel uit te maken van de leefwereld van jongeren. Via televisie, muziek, reclame … Met zoveel confrontatie is het geen verrassing dat sommigen al vroeg hun eerste glas alcohol meedrinken.

De kindertijd en adolescentie zijn echter een kritische periode voor de groei van kinderen, en alcohol kan hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling schaden. Het kan de groei verstoren en leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties, maar remt ook de opbouw van de eigen identiteit af.
Bovendien zijn kinderen gevoeliger voor de effecten van alcohol, en beschikken ze vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties ten gevolge van overmatig alcoholgebruik op te lossen. Genoeg redenen dus om in je klas rond het onderwerp aan de slag te gaan.

Wat is 'Nognito'?

'Nognito' is een klasspel dat (als je het volledige pakket speelt) twee uur duurt, maar ingekort kan worden. Omdat niet elke klas dezelfde is, kan het zijn dat bepaalde elementen uit het spel interessanter of haalbaarder zijn voor je specifieke klassituatie.

Het spel bestaat uit zes methodieken, waarin de verschillende aspecten van alcoholconsumptie aan bod komen. De opdrachten, die vaak een digitaal spelonderdeel bevatten, zetten de leerlingen aan het denken over de plaats die alcohol in hun leefwereld speelt en zou moeten spelen. Daarvoor gaan ze ook in gesprek met en over leeftijdsgenoten, want ook van elkaar kunnen ze veel leren.

Aan het einde van 'Nognito' hebben de spelers correcte verwachtingen ontwikkeld over het drinken van alcohol, kunnen ze mogelijke risico’s bij het drinken van alcohol identificeren, en weten ze dat drinken op hun leeftijd geen goed idee is, dus dat ze hun eerste alcoholconsumptie best uitstellen.

Aan de slag met 'Nognito'

Je kan als leerkracht zelf in de klas aan de slag met 'Nognito'. Op de website van VAD en het online platform nognito.be vind je gratis alle werkbladen, video's en ander materiaal om het spel te spelen. Je vindt er ook een handleiding met handige tips; hoe ga ik om met moeilijkheden tijdens dit spel, welke rol speel ik als leerkracht in het spelverloop, hoe betrek ik ouders …

Je kan dit spel ook door De Aanstokerij laten begeleiden op je school. Dan komen één of meerdere speltrainers het spel in de klas begeleiden. Voor een gevoelig thema als alcoholconsumptie kan de begeleiding door een externe partij betekenen dat de jongeren zich vrijer voelen om erover te praten.


Meer over Gezondheid of Mentaal welzijn

Mediawijsheid

Stad Mechelen wapent jongeren via spel tegen online negativiteit

8 mei 2024

Jongeren brengen heel wat tijd door op het internet. Zo komen ze ook heel wat minder leuke berichten tegen, maar het is niet eenvoudig te weten hoe ze daarop kunnen reageren. Daarom werd er binnen het project DOPREV van Stad Mechelen gezocht naar een tool om het thema bij jongeren tussen 10 en 14 bespreekbaar te maken; die tool werd (Dis)Like?.

Gezondheid

100mg spelen bij Multipharma

17 april 2024

Welke waarden en competenties staan centraal bij een patiëntencoöperatie zoals Multipharma? De Aanstokerij ontwikkelde voor hen een speelse methodiekenset voor medewerkers van Multipharma, waarin ze ontdekken hoe de waarden hun dagelijkse werking stuurt, zodat ze patiënten en klanten zo goed mogelijk kunnen helpen.

Gezondheid

Spelen (is goed) voor je gezondheid

3 april 2024

Op 7 april blaast de Wereldgezondheidsorganisatie spreekwoordelijke kaarsjes uit. We vieren dan ook elk jaar die verjaardag met Wereldgezondheidsdag, en dit jaar staat "mijn gezondheid, mijn recht" centraal. Via spel kan je kennis over gezondheid voor verschillende doelgroepen toegankelijk maken, dus tonen we graag onze gezondste spelen.