Ga verder naar de inhoud

Werken rond duurzaamheid met het 'Cirkelspel'

08.12.2022

Hoe kunnen we duurzamer omgaan met onze natuurlijke bronnen? Want per slot van rekening is de wereld eigendom van alle mensen, de huidige én toekomstige generaties. Om jongeren zich bewust te maken van hun impact - positief of negatief - op de planeet en op volgende generaties ontwikkelden we in opdracht van Mensen & Wetenschap het 'Cirkelspel'.

Een beetje achtergrond

Mensen & Wetenschap is een vzw die doet aan wetenschapscommunicatie en -dialoog. Ze proberen de twee dimensies van wetenschapscommunicatie met elkaar te verbinden; het is niet alleen belangrijk om mensen kennis bij te brengen over wetenschap, maar ook om ze aan te sporen die kennis te gebruiken in hun keuzes, in functie van een goed doel, een betere wereld. Om zulke communicatie over de klimaatproblematiek uit te voeren, kwamen ze bij De Aanstokerij terecht.

Workshop in de klas over onze impact op de planeet en toekomstige generaties

Het 'Cirkelspel' is een workshop in de klas voor jongeren vanaf 16 jaar dat hen het verband laat zien tussen hun acties en de impact ervan op zichzelf, anderen en toekomstige generaties. Die impact kan negatief zijn, maar het is belangrijk om duidelijk te maken dat iedereen ook een actief positieve impact op het klimaat kan maken.

Tijdens het spel worden de spelers opgedeeld in twee groepen: ondernemers en gezinshoofden. Deze groepen zitten niet altijd op dezelfde golflengte; gezinshoofden moeten terecht bij de producten en diensten van ondernemers, maar die zijn uit op zo'n hoog mogelijk opbrengsten. De manieren waarop met die spanning wordt omgegaan, hebben bovendien ook gevolgen voor de planeet en haar toekomstige bewoners. Enkel door samen te werken kunnen ze hun gezamenlijke impact onder controle houden.

Dit spel is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners. Mensen & Wetenschap vzw gaf de opdracht voor de ontwikkeling, De Aanstokerij (wij dus) werkten het spel uit, Muntpunt stond in voor de visuele identiteit, en de Instelling Morele Dienstverlening van Brussel en Demens.nu hebben het spel helpen financieren.

Het 'Cirkelspel' spelen in je klas?

Wil je je leerlingen leren denken in ethische cirkels? Schakel dan één van onze speltrainers in om het spel te komen begeleiden met jouw leerlingen.


Meer over Duurzaamheid

Duurzaamheid

Goed op weg via spel

15 september 2023

In de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september wordt extra aandacht besteed aan duurzame mobiliteit en bewust autogebruik.

Waarom je leerlingen niet eens laten nadenken over dit thema en over welke vervoerskeuzes zij kunnen maken via spel?

Duurzaamheid

Duurzame brood en spelen: 'Food Wave: the Battle'

28 juni 2023

Een van de dingen die jij en ik kunnen doen voor het klimaat is duurzaam consumeren. In het stadsspel Food Wave: The Battle, dat we in Brugge organiseerden, zetten we jeugdbewegingen aan het denken over de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Wereldburgerschap

De Aanstokerij voor een appel en een ei

22 mei 2023

Weet je wat nóg leuker is dan een speelse begeleiding van De Aanstokerij? Een speelse begeleiding waarvan de kosten door iemand anders gedekt wordt. Tal van organisaties en instanties geloven net als wij in de kracht van spel en maken het mogelijk om bepaalde spelen aan verlaagde prijs, of zelfs helemaal gratis, te spelen!