Ga verder naar de inhoud

Ka-Ching in de klas

22.03.2022

Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen in de tweede graad katholiek secundair onderwijs het vak MEAV, dat staat voor Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming. Vooral bij dat economische luik kan het moeilijk zijn om je leerlingen erbij te betrekken.

Omdat het van 21 tot 27 maart de Week van het Geld is in Vlaanderen – en de week erna in Nederland! – zetten we enkele spelen in de kijker waarmee je je leerlingen in de tweede graad meekrijgt in de lessen economie. Al doende leert men, zeggen ze!

Spelen over geld

  • Budget aan zet: in dit inleefspel leven de leerlingen zich in in de rol van een pas afgestudeerde die elke maand een vast budget heeft, maar wanneer dat budget krimpt, wordt het nadenken.
  • Klant is Koning: een downloadbaar spel dat spelers laat stilstaan bij hun consumptiegedrag en de impact die dat heeft op economisch en sociaal vlak
  • Macht breekt wet: een workshop waarin spelers onderling met elkaar handelen om punten te verdienen, maar hoe langer, hoe groter de kloof tussen arm en rijk groeit. Daarna kunnen ze samen zoeken naar oorzaken en oplossingen
  • Papier hier, schaar daar: dit simulatiespel laat spelers ervaren hoe wereldhandel werkt, en doet ze inzien hoe de verhoudingen zitten tussen landen met grondstofproducerende landen en industrielanden zonder grondstoffen
  • Spin the economy: een spel over circulaire economie waarin leerlingen bedrijven zo goed mogelijk runnen, maar ze geconfronteerd worden met de economische gevolgen van de industrie. Focussen ze op winst of duurzaamheid? Die keuze is aan hen om te maken. Dit spel is ook als download beschikbaar om zelf te begeleiden

Meer over Duurzaamheid of Economie en Financiën

Duurzaamheid

Goed op weg via spel

15 september 2023

In de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september wordt extra aandacht besteed aan duurzame mobiliteit en bewust autogebruik.

Waarom je leerlingen niet eens laten nadenken over dit thema en over welke vervoerskeuzes zij kunnen maken via spel?

Duurzaamheid

Duurzame brood en spelen: 'Food Wave: the Battle'

28 juni 2023

Een van de dingen die jij en ik kunnen doen voor het klimaat is duurzaam consumeren. In het stadsspel Food Wave: The Battle, dat we in Brugge organiseerden, zetten we jeugdbewegingen aan het denken over de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Wereldburgerschap

De Aanstokerij voor een appel en een ei

22 mei 2023

Weet je wat nóg leuker is dan een speelse begeleiding van De Aanstokerij? Een speelse begeleiding waarvan de kosten door iemand anders gedekt wordt. Tal van organisaties en instanties geloven net als wij in de kracht van spel en maken het mogelijk om bepaalde spelen aan verlaagde prijs, of zelfs helemaal gratis, te spelen!